PL EN


2015 | 27 | 2 |
Article title

The Influence of User-Generated Content on Tourists’ Choices

Content
Title variants
HR
Utjecaj sadržaja koji stvaraju korisnici na odabire turista
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Most research on user-generated content (UGC) has focused on readers of comments and reviews. However, very little research is aimed at profiling travelers based on the extent to which their decisions regarding the choice of hotels are influenced by UGC. This research was therefore carried out to profile tourists based on the extent to which their choices of hotels are influenced by different types of peer-to-peer applications, while also considering their socio-demographic characteristics, frequency of travel, and motivations for using the Internet and UGC when making their travel choices. For this purpose, latent class segmentation was applied on a sample of 607 Italian tourists, and three clusters were identified: “digitally passive tourists”, “focused tourists”, and “social tourists”. Wald and Chi-square tests revealed significant differences among the three clusters based on all the variables considered in the study. Its findings suggest that hospitality marketers should run their social media strategy by focusing their attention on Travel 2.0 applications according to the socio-demographic and behavioral characteristics of their target market. Contributions to the body of knowledge and suggestions for further research are given.
HR
Većina istraživanja o sadržaju koji stvaraju korisnici (user-generated content, UGC) usredotočena je na čitatelje komentara i recenzija. Unatoč tome, postoji malo istraživanja kojima je cilj profiliranje putnika prema mjeri u kojoj UGC utječe na njihovu odluku o odabiru hotela. Zbog toga je ovo istraživanje provedeno kako bi se profilirali turisti prema mjeri u kojoj je njihov odabir hotela pod utjecajem različitih vrsta peer-to-peer aplikacija. Pritom su se isto tako uzele u obzir njihove sociodemografske karakteristike, učestalost putovanja i motivacija za korištenje interneta te sadržaja koji stvaraju korisnici pri odabiru putovanja. U tu svrhu primijenjena je vrsta klasterske analize pod nazivom latent class segmenation anayisis na uzorku 607 talijanskih turista, pri čemu su identificirana tri klastera, a to su: „digitalno pasivni turisti“, „fokusirani turisti“ i „društveni turisti“. Na osnovi svih varijabli razmatranih u istraživanju Waldov i hi-kvadrat test pokazali su postojanje značajnih razlika između triju klastera. Nalazi istraživanja upućuju na to kako bi marketinški stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu trebali provoditi strategiju društvenih medija fokusirajući svoju pažnju na putničke 2.0 aplikacije, uzimajući u obzir socio-demografske i bihevioralne karakteristike njihovog ciljnog tržišta. Prikazan je doprinos postojećim spoznajama te su navedene preporuke za daljnja istraživanja.
Contributors
  • University of Sassari & CRENOS
  • University of Castilla-La Mancha
  • University Autonomous of Barcelona
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0353-4790
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a9e8c5-3b13-4234-9a03-c519ec8bd29b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.