PL EN


2017 | 489 | 465-473
Article title

Zarządzanie talentami – praktyki w polskich firmach

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rosnąca konkurencja na rynku powoduje, że ogromną rolę w organizacji odgrywają osoby posiadające unikatowe, odmienne od pozostałych osób, kompetencje, określane często jako talenty. W niniejszym artykule podjęto rozważania na temat zarządzania talentami. Celem opracowania jest przybliżenie praktyk z zakresu zarządzania talentami, które są stosowane w polskich firmach. W artykule podjęto rozważania teoretyczne, a także zaprezentowano wyniki trzech edycji badań, przeprowadzonych przez HRM partners SA. Badania pt.: „Praktyki zarządzania talentami w Polsce, czyli jak efektywnie identyfikować, rozwijać i utrzymywać talenty w firmie” były przeprowadzone w latach: 2010, 2013 i 2016. Na podstawie analizy materiału badawczego w podsumowaniu zaprezentowano rekomendacje dla polskich firm w zakresie wdrażania praktyk programów zarządzania talentami.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59b6eba3-1b20-407f-9b7e-384da0212516
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.