PL EN


2013 | 58 | 3 (350) | 128-144
Article title

Kontrola państwowa w okresie powstania styczniowego – Izba Obrachunkowa kontrolerem powstańczych finansów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Kontrola państwowa w okresie powstania styczniowego – Izba Obrachunkowa kontrolerem powstańczych finansów
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
During the January Uprising of 1863, the system of revolutionary authorities was really unique since they operated as an underground state. It was a thriving organisation, and it also established a state audit body – the Office of Accounts of the National Government in Paris. The task of the Office was to audit all national funds, to examine the revenues and expenditures, and the basis on which they were executed, to approve and file the accounts, as well as to carry out the whole account of the revolutionary revenues and expenditures.
Year
Volume
58
Issue
Pages
128-144
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji UAM, Collegium Iuridicum
References
 • Szawłowski R. 1999. Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku, 189-195. Warszawa.
 • Przyborowski W. 1888. Ostatnie chwile powstania styczniowego, t. IV, Poznań.
 • Ramotowska F. 1999. Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863–1864. Struktura organizacyjna, 11. Warszawa.
 • Janowski J. K. 1925. Pamiętniki o powstaniu styczniowem, t. II, 78. Warszawa
 • Ramotowska F. 1978. Rząd Narodowy Polski w latach 1863–1864 (skład, organizacja, kance-laria), 276-277. Warszawa –Łódź.
 • Kieniewicz S. 2000. W Powstanie styczniowe 1863–1864. W Trzy powstania narodowe, 395, 397. Warszawa.
 • Stanulewicz M. 2005. Sądy i prawo w powstaniu styczniowym, 63-77, 76-77. Poznań.
 • Sobociński W. 1981. „O władzy naczelnej w powstaniu styczniowym”. Przegląd Historyczny, t. LXXII : 2, 309-310.
 • Łuczak-Kozerska H. 1948. W Elżanowski Seweryn. W Polski słownik biograficzny, t. VI, 240-241.
 • Kieniewicz S. 1981. W Pieńkowski Adolf. W Polski słownik biograficzny, t. XXVI, 119-120.
 • Bartkowski J. 1985. W Spis Polaków zmarłych w emigracji od roku 1831. W Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. VII-VIII, 370. Rzym. L. Krawiec.
 • Borejsza J. 1966. Emigracja polska po powstaniu styczniowym, 433.Warszawa
 • Wereszycki W., J. Zdrada 1982. W Polska działalność dyplomatyczna (1860–1900). W Historia dyplomacji polskiej, t. III: 1795–1918, 622-625. Warszawa
 • Czartoryski W. 1960. Pamiętnik 1860–1864, 198. Warszawa.
 • Kieniewicz S. 1903. Adam Sapieha (1828–1903), 143-144. Lwów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59c52654-0fbd-4560-9b24-c9e3553e2cfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.