PL EN


2016 | 15 | 405–408
Article title

Odpowiedź na list Dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego

Content
Title variants
EN
Response to the letter of Dr. Paweł E. Tomaszewski about the studies into the life of Jan Czochralski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor udziela odpowiedzi na list Pana dr. Pawła E. Tomaszewskiego, będącego kolejnym (trzecim) etapem polemiki na temat faktów z życia Jana Czochralskiego i różnic w sposobie ich przedstawiania przez amatora i profesjonalnego historyka. Źródłem kontrowersji jest biografia pt. Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim (2012), edycja angielska: Jan Czochralski restored (2013). Zdaniem Autora, profesjonalny historyk nauki może mieć pewne zastrzeżenia wobec czasami zbyt popularnego stylu publikacji dr. Tomaszewskiego. Nie ulega jedna żadnej wątpliwości, że jak dotąd to właśnie ten Amator [tj. miłośnik, entuzjasta] badań historycznych dokonał znacznie więcej na polu badań biografii i dokonań Jana Czochralskiego niż profesjonalni historycy i historycy nauki. Odpowiedź ta kończy polemikę.
EN
The author replies to the letter of Dr. Paweł E. Tomaszewski, which is a subsequent (third) stage of the controversy regarding the facts of life of Jan Czochralski and the differences in the way they are presented by an amateur researcher and a professional historian. The source of the controversy is the biography Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim (2012), the English edition: Jan Czochralski restored (2013). In the opinion of the author, a professional historian of science may have some reservations regarding the sometimes too popular a style of the publications of Dr. Tomaszewski. Nevertheless, there is no doubt that so far this amateur [i.e. enthusiast] of historical research has done much more regarding the biography and achievements of Jan Czochralski than professional historians and historians of science. This reply concludes the exchange of polemics.
Year
Volume
15
Pages
405–408
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
References
  • KOKOWSKI Michał 2014: Komentarz do artykułu dr. Pawła Tomaszewskiego. Prace Komisji Historii Nauk PAU XIII, ss.131–140. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-8.pdf (dostęp28.09.2016).
  • KOKOWSKI Michał 2015: Uwagi do komentarza dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego (Replika). Prace Komisji Historii Nauk PAU XIV, ss. 283–288. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow. pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-12.pdf (dostęp 28.09.2016).
  • TOMASZEWSKI Paweł E. 2012: Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978-83-906218-6-9, ISBN 978-83-7432-817-3.
  • TOMASZEWSKI Paweł E. 2012–2016: Biuletyn Roku Czochralskiego 1–166. Wrocław. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.janczochralski.com/ (strona internetowa redagowana przez Sylwestra Czochralskiego) (dostęp 28.09.2016).
  • TOMASZEWSKI Paweł E. 2013: Jan Czochralski Restored. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 978-83-7432-945-3.
  • TOMASZEWSKI Paweł E. 2014: Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 57–72. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-4.pdf (dostęp 28.09.2016).
  • TOMASZEWSKI Paweł E. 2015: Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 275–281. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHNPAU/pkhn-pau-XIV-2015-11.pdf (dostęp 28.09.2016).
  • TOMASZEWSKI Paweł E. 2016: Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego. Studia Historiae Scientiarum 15, ss. 395–404. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/SHS/shs-15- 2016-18.pdf (dostęp 24.11.2016).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59cc2d2e-22ef-4b31-8623-483f4759f134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.