PL EN


2004 | 7 | 275-301
Article title

Dobra materialne w nauczaniu papieży ostatniego stulecia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Papieże w ostatnim stuleciu często zabierali głos w sprawach społecznych. Nauka Leona XIII, zawarta w encyklice Rerum novarum, została następnie rozwinięta przez jego następców. Kolejne etapy w procesie kształtowania się nauczania kościelnego na temat dóbr doczesnych, wyznaczały kolejne dokumenty papieskie podejmujące zagadnienia o charakterze społecznym: Quadragesimo anno, Mater et Magistra, Pacem in terris, Populorum progressio, Octogesima adveniens. Współcześnie kwestie związane z dobrami materialnymi zajmują istotne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • A. Ziółkowski, Dobra materialne, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Polwen-Radom 2003, s. 109-115;
 • A. Zwoliński, Etyka bogacenia, Kraków 2002.
 • Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 254-260.
 • F. Osuch, Encyklika „Quadragesimo Anno”, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, 4(1936), s. 124-132.
 • J. Koperek, Problematyka ubóstwa i bogactwa w świetle społecznego nauczania Kościoła, „Roczniki Naukowe Caritas”, 2(1998);
 • J. Krucina, Myśl społeczna Kościoła, Wrocław 1993;
 • J. Pałucki, Dobre bogactwo, Lublin 1992;
 • M. Novak, A. Rauscher, M. Zięba, Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, Poznań 1983.
 • M. Novak, Wolne osoby i dobro wspólne, Kraków 1998;
 • M. Zięba, Ewangelia, bogacenie się, przedsiębiorczość, „W Drodze”, 9(1993), s. 241;
 • S. Dubiel, Dobra materialne w nauczaniu i prawie Kościoła katolickiego, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, 2(2003), s. 471-486
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59d34f8d-8992-4da9-ae04-e0aa3b5fec8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.