PL EN


2016 | 2(20) | 17-38
Article title

Technology Creates 21st Century Wealth – Processes, Problems, and Prognosis

Content
Title variants
PL
Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Science and technology are the driving forces increasing the global standards of living. The technology – wealth relationship is complex and not well understood presently but recent macro data tends to support Robert Solow’s 1957 observation that societal, company, and individual wealth and increased standards of living is created by application of science and technology to socio-economic challenges. In 1987, Robert Solow received the Nobel Prize in Economics, for his insight that "seven-eighths" of the world's increase in world wealth is due to advances in science and technology. The challenges and costs of of wealth creation are identified. This paper explores wealth as defined by GDP/capita, and the current correlations between world /GDP per capita and R&D spending, the number of scientific and technical articles, and number of patents applications from 2000 to 2012 / 2013 with a forecast of world GDP/ capita to 2025 of approximately $15,000 USD from today's $10,000 USD.
PL
Nauka i technologia są siłami napędowymi zwiększającymi globalne standardy życia. Zależność między technologią, a bogactwem jest złożona i w tej chwili jeszcze słabo zrozumiania, ale niedawne dane makro wydają się potwierdzać spostrzeżenie Roberta Solowa (1957), że społeczne, firmowe i osobiste bogactwo oraz wyższe standardy życia są tworzone poprzez zastosowanie nauki i technologii do wyzwań społeczno-ekonomicznych. W 1987 Robert Solow otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za jego spostrzeżenie, że za "siedem ósmych" globalnego wzrostu bogactwa odpowiadają postępy w nauce i technologii. Wyzwania i koszty tworzenia bogactwa zostają zidentyfikowane. Niniejsza praca analizuje bogactwo definiowane jako PKB na osobę i obecne powiązania między światowym PKB na osobę, a wydatkami na badania i rozwój, liczbą publikacji naukowych i technicznych oraz liczbą zgłoszeń patentowych od 2000 do 2012/2013 wraz z prognozą światowego PKB na osobę do 2015 – w przybliżeniu 15,000 USD, w porównaniu do obecnego 10,000 USD.
Publisher
Year
Issue
Pages
17-38
Physical description
Dates
online
2016-06
Contributors
 • St. Edward’s University, Austin, Texas
 • St. Edward’s University, Austin, Texas
author
 • St. Edward’s University, Austin, Texas
References
 • De Geus, A. (March – April, 1997). “The Living Company.” Harvard Business Review, 51–59
 • Drucker, P. (2008). “Managing for Business Effectiveness.” In Classic Drucker. Boston: Harvard Business School Press, 94.
 • Dubinskas, F. (1988). Making Time, Ethnographies of High Technology Organizations. Philadelphia, Pa: Temple University Press, 201.
 • Forbes Magazine (13.05.2015). “World Most Valuable Companies”. http://www.forbes.com/powerful-brands/list Dostęp: 03.02.2016.
 • Hansen, P.A. (August, 1995). “Publically produced knowledge for business: When is it effective?” Technovation, Vol. 15, 6, 387-397.
 • Jolly, V. (1997). Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market. Boston: Harvard Business School Press, 19.
 • Kroll, L. and Dolan, K. (red.). The World’s Billionaires: The Richest People on the Planet, 2016. In Forbes Magazine. Retrieved April 2, 2016, from http://www.forbes.com/billionaires/list/#version:static
 • Madison, A. (2007). Contours of the World Economy 1 -2030 AD Essays in Macro Economic History. Oxford, U.K: Oxford University Press.
 • Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, 2013 version. Dostęp: 19.04 .2016.
 • McDermott, W. (October 14, 2014). The Winner’s Dream. New York, N.Y: Simon and Shuster.
 • Solow, R. (August, 1957). “Technical Change and the Aggregate Production Function.” Review of Economics and Statistics - MIT Press, 39, 312–320.
 • Stevens, G. A., & Burley, J. (1997). 3,000 raw ideas = 1 commercial success! Research Technology Management, 40 16-27.
 • The World’s Most Valuable Companies by Market Capitalization on March 31, 2016. Dostęp: 2.04.2016, pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_public_corporations_by_market_capitalization
 • Trzmielak, D. & Zehner, W. (2011). Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci, 16.
 • Dane ONZ (2.04.2016). Dostęp: 2.04.2016, pod adresem http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp.
 • Dane Banku Światowego – dotyczące rozwoju świata (2.04.2016). Dostęp: 2.04.2016 from http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
 • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (30.04.2016). Dostęp: 30.04.2016 pod adresem: http://www.wipo.int/reference/en/index.html#database
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59d876c7-e0e4-48f6-9d91-7679a4f8f035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.