PL EN


2015 | 106 | 1 | 183-189
Article title

Interpretacja trudnych fragmentów z „Rytmów abo wierszy polskich” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w ważniejszych edycjach cyklu

Title variants
EN
Interpretation of Difficult Fragments of Mikołaj Sęp Szarzyński’s “Rytmy abo wiersze polskie” (“Polish Rhythms, or Verses”) in the Cycle’s Main Editions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy dwuznacznych fragmentów w słynnych utworach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego ze zbioru "Rytmy abo wiersze polskie". Znaczenie tych wersów zależne jest od wyboru jednego z dwóch alternatywnych sposobów przestankowania. W tekście przedstawiono interpretacje każdego z wątpliwych miejsc, zmierzające do wskazania wersji prymarnej. Podkreślono też sensowność takich wysiłków, ale i wskazano granice ich skuteczności. W tym kontekście zwrócono uwagę na decyzje dotyczące interpunkcji, które dotychczas podjęli liczni wydawcy omawianych utworów Sępa. Artykuł jest więc również próbą odpowiedzi na pytanie o rolę edytora w procesie interpretacji utworu literackiego.
EN
The article refers to ambiguous fragments of the famous cycle "Rytmy abo wiersze polskie" ("Polish Rhythms, or Verses") by Mikołaj Sęp Szarzyński. Their meaning is dependent on the choice of one of two punctuation patterns. The paper presents both interpretations of each of the equivocal places and points to the primary version. Such interpretative efforts are demonstrated to be worthwhile, yet having their limits. In this context, notice is taken of the decisions concerning the punctuation made by numerous editors of Sęp’s pieces in question and editor’s role in the literary text interpretation process is emphasized.
Year
Volume
106
Issue
1
Pages
183-189
Physical description
Dates
published
2015-03-20
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59d887b8-3b3f-4671-9b84-fe669d87f003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.