PL EN


2011 | 1 | 93-107
Article title

Hierarchia uznawanych wartości jako czynnik kreujący popyt i konsumpcję

Content
Title variants
EN
Hierarchy of the Acknowledged Values as a Factor Creating Demand and Consumption
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania są hierarchia uznawanych wartości i aspiracje konsumentów, z uwzględnieniem ich zróżnicowania w zależności od miejsca zamieszkania (określonego na poziomie grupy województw o podobnej strukturze konsumpcji) oraz od typu konsumentów. Rozwijając problem zróżnicowania zachowań konsumpcyjnych w zależności od typu konsumentów, przedstawiono przykładowo charakterystykę postaw wobec wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Podstawę analizy stanowią wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w drugim półroczu 2010 r. w zbiorowości próbnej, obejmującej 1320 respondentów.
EN
The subject matter of the treatise is a hierarchy of acknowledged values and consumers' aspirations, taking into account their diversification depending on the residence (described at the level of a group of provinces with a similar consumption pattern) and on the type of consumers. Explicating the problem of diversification of consumer behaviour depending on the type of consumers, there is presented, as an example, description of attitudes towards equipment of households with durables. The basis for analysis is formed by the results of empirical research carried out in the second half of 2010 on a sample of 1320 respondents.
Year
Issue
1
Pages
93-107
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59dacbb5-983a-46cb-a14c-c6b0e6199a76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.