PL EN


2017 | 12/II | 193-208
Article title

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ELEWACYJNE. MATERIAŁY TYPU SMART O ZMIENNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH – WYBRANE PRZYKŁADY

Content
Title variants
EN
MODERN TECHNOLOGIES WITHIN BUILDINGS ELEVATIONS. SMART MATERIALS WITH CHANGEABLE PROPERTIES – SELECTED EXAMPLES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono nowoczesne technologie materiałowe przeznaczone na elewacje budynków. Nacisk położono na aspekt estetyczny, użytkowy i energetyczny. W sposób ogólnikowy wyjaśniono zasady działania omawianych technologii oraz ich cechy mające wpływ na architekturę budynków. W rozdziale 2. omówiono technologię szklenia switchable, tj. szkło SPD, LCD, elektrochromowe i z technologią mikro żaluzji. Wspólną cechą tych rozwiązań jest reagowanie na przyłożone napięcie. W następnych rozdziałach (3-5.) opisano odpowiednio szklenie gazochromowe, materiały z pamięcią kształtu i biologiczne z przemianą fototermiczną. Rozdział ostatni stanowi zestawienie porównawcze powyższych rozwiązań w aspekcie ich cech estetycznych, użytkowych i energetycznych.
EN
The paper discusses the modern material technologies intended for the facades of buildings. Emphasis has been put on the aesthetic, utility and energy aspects. The paper vaguely explains the principle of how these technologies work and describes their features having impact on the architecture of the buildings. In chapter 2, switchable glazing technologies, i.e.: SPD, LCD, electrochromic and micro-blind glass have been analyzed. Their common feature is ability to react under influence of voltage. Another chapters (3-5) include description of gasochromic glazing technology, shape memory materials and biothermic materials respectively. In the last chapter all these technologies have been compared in terms of their aesthetic, functional and energetic features.
Year
Issue
Pages
193-208
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Adington M., Schodek D, Smart Materials and Technologies. For the architecture and design professions, Oxford 2005.
 • Hegger M., Fuchs M., Stark T., ZeumerM., Enegy Manual, Sustainable Architecture, Basel, Boston, Berlin, 2008.
 • Lamontagne B., The next generation of switchable glass : the Micro-Blinds w: Glass Performance 2009.
 • Laouadi A., Arsenault C., Lamontagne B. Advanced façade solutions for net zero energy buildings: energy performance of selected façade technologies. Client Report B-3248.7. NRC Construction, 2012.
 • Mahdavinejad M. Choosing Efficient Types of Smart Windows in Tropical Region Regarding to their Advantages and Productivities w: 2011 International Conference on Intelligent Building and Management Proc .of CSIT vol.5 (2011) IACSIT Press, Singapore, 2011.
 • Marchwiński J., Architectural evaluation of switchable glazing technologies as sun protection measure w: Proceedings - Solar World Congress, Cancun 2013.
 • Marchwiński J., Szklenie elektrochromatyczne w budownictwie w: Świat Szkła 3/2007.
 • Marchwiński J., Szklenie gazochromatyczne w architekturze w: Świat Szkła 6/2007.
 • Marchwiński J., Zielonko-Jung K., Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach mieszkalnych, Warszawa 2013.
 • Platzer W.J., Handbook for t he U se o f S witchable F açade T echnology, Freiburg 2003.
 • Research Frontiers – materiały informacyjne.
 • Ritter A., Smart Materials, Berlin, 2007.
 • Zielonko-Jung K., Marchwiński J., Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej, Warszawa 2012.
 • http://newatlas.com/sunlight-blocking-facade/36946/ (dostęp 15.06.2017).
 • https://www.youtube.com/watch?v=RqwL2egaqYY (dostęp 15.06.2017).
 • http://www.biodieselmagazine.com/articles/9093/worlds-first-algaehouse- produces-green-energy-at-iba-hamburg (dostęp 15.06.2017).
 • http://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects/the-buildingexhibition- within-the-building-exhibition/smart-materialhouses/ biq/projekt/biq.html (dostęp 15.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59de3cde-4e19-4282-8f26-3e956c52f6b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.