Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(58) | 155-175

Article title

Późne lato” Johna Crowleya jako postmodernistyczna wizja procesualnej koncepcji tożsamości

Content

Title variants

EN
John Crowley’s “Engine Summer”: A Postmodern Vision of the Processual Construction of Identity

Languages of publication

PL

Abstracts

The article John Crowley’s “Engine Summer”: A Postmodern Vision of the Processual Construction of Identity analyses the eponymous novel as pivoted around the narrative’s role in constructing both individual and collective identity. Drawing from Mieke Bal’s narrative theory, as well as a number of establi­shed (such as paratextuality) and emerging theoretical concepts (Piotr Kubiński’s emersion), Gancarczyk emphasises the multifacetedness of novelistic references, including the stereotypisation of the Other and top-down control of social relationships. Furthermore, Engine Summer is interpreted he­re as drawing the reader’s attention to the medium itself and to the embodied text which co-creates narrative identity, allowing for its inscription and transmission—an idea literally realised in a postapocalyptic world of the novel. Finally, Gancarczyk shows how Campbell’s concept of monomyth reverberates in Crowley’s narrative, proving pivotal for the overall interpretation, indicating the active role of the medium and narrative subjectivity in constructing the meaning.

Year

Issue

Pages

155-175

Physical description

References

 • Assmann, Aleida, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, przekł. Anna Artwińska i Katarzyna Różańska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2015.
 • Bal, Mieke, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekł. Ewa Kraskowska i Ewa Rajewska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
 • Barthes, Roland, Mitologie, przekł. Adam Dziadek, Kraków: Aletheia.
 • Bjørnar, Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przekł. Bożena Shallcross, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2013.
 • Bokszański, Zbigniew, Stereotypy a kultura, Wrocław: Funna 2001.
 • Butor, Michel, Powieść jako opowiadanie, przekł. Joanna Guze, Warszawa: Czytelnik 1971.
 • Campbell, Joseph, Bohater o tysiącu twarzy, przekł. Andrzej Jankowski, Poznań: Zysk i S-ka 1997.
 • Crowley, John, Późne lato, przekł. Iwona Żółtowska, Warszawa: MAG 1997.
 • Culler, Jonathan, Teoria literatury, przekł. Maria Bassaj Warszawa: Prószyński i S-ka 2002.
 • Genette, Gérard, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przekł. Aleksander Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. Henryk Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków: 1992.
 • Greenblatt, Stephen, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, przekł. Krystyna Kujawińska-Courtney, Kraków: Universitas 2006.
 • Kubiński, Piotr, Emersja — antyiluzyjny wymiar gier wideo, „Nowe Media” 2014, nr 4, ss. 161-176.
 • Łebkowska, Anna, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Kraków: Universitas 2008.
 • Łebkowska, Anna, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków: Univerisitas 2006, ss. 181-215.
 • Łebkowska, Anna, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas 1994.
 • Maj, Krzysztof M., Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
 • Ricoeur, Paul, Życie w poszukiwaniu opowieści, przekł. Elżbieta Wolicka, „Ethos i Logos” 1993, nr 2, ss. 225-236.
 • Schutz, Alfred, O wielości światów: szkice z socjologii fenomenologicznej, przekł. Barbara Jabłońska, Kraków: Nomos 2012.
 • Tarski Alfred, Truth and Proof, „Scientific American” 1969, nr 6 (220), ss. 63-77.
 • Wyka, Kazimierz, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-59e0fd60-988c-44f2-8a5e-af0648bfa380
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.