PL EN


Journal
2019 | 9(66/3) | 547-568
Article title

Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentowej greki.Analiza merytoryczno-dydaktyczna Dean P. Béchard, Syntax of New Testament Greek. A Student’s Manual (Sub-sidia Biblica 49; Roma: Gregorian & Biblical Press 2018). Pp. 137. € 18. ISBN 978-88-7653-708-0

Authors
Content
Title variants
EN
New Coursebook for Learning the Syntax of New Testament Greek: Analysis of Content and Didactic Potential Dean P. Béchard, Syntax of New Testament Greek. A Student’s Manual (Sub-sidia Biblica 49; Roma: Gregorian & Biblical Press 2018). Pp. 137. € 18. ISBN 978-88-7653-708-0
Languages of publication
PL EN FR DE IT
Abstracts
EN
The article constitutes an in-depth analysis of D.P. Béchard’s Syntax of New Testament Greek: A Student’s Manual. The author conceives of the book as a coursebook for the students of the Pontifical Biblical Institute in Rome that will aid them in learning the syntax of New Testament Greek. Detailed analysis of the content of the book makes it clear that the author has overlooked many important aspects of biblical Greek. Because of that, Syntax of New Testament Greek: A Student’s Manual cannot be treated as a com-prehensive overview of New Testament Greek but only as a grammar coursebook at the rudimentary level.
Contributors
 • Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Auerbach, M. – Golias, M., Gramatyka grecka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 52000).
 • Béchard, D. P., Syntax of New Testament Greek. A Student’s Manual (SubBi 49; Roma, Gregorian & Biblical Press 2018).
 • Benvenuto, M. C., „Genitive”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (ed. G. K. Gi-annakis) (Leiden – Boston: Brill 2014) II, 4-7.
 • Blass, F. – Debrunner, A., A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Lite-rature (Chicago: University of Chicago Press 1961).
 • Brooks, J. A. – Winbery, C. L., Syntax of New Testament Greek (Lanham, MD: University Press of America 1988).
 • Campbell, C. R., Verbal Aspect, the Indicative Mood, and Narrative. Soundings in the Greek of the New Testament (Studies in Biblical Greek 13; New York: Peter Lang 2007).
 • Cignelli, L. – Pierri, R., Sintassi di greco biblico.QuadernoI.A: Le concordanze (SBFA 61; Jerusa-lem: Franciscan Printing Press 2003).
 • Fykias, I., „Infinitives (Syntax)”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (ed. G. K. Giannakis) (Leiden – Boston: Brill 2014) II, 229-236.
 • Goodwin, W. W., Greek Grammar (London: Bristol Classical Press 22004).
 • Jonczyk, W., Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu (Pracownia Biblijna 1; Kra-ków: Wydawnictwo WAM 2014).
 • Kalinkowski, S., ̔Ελληνιστὶ εἰδέναι. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii (Lingua Sacra 1; Warszawa: Verbinum 2012).
 • Köstenberger, A. J. – Merkle, B. L. – Plummer, R. L., Going Deeper with New Testament Greek. An Intermediate Study of the Grammar and Syntax of the New Testament (Nashville, TN: B&H Academic 2016).
 • Lavidas, N., „Accusative”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (ed. G. K. Gian-nakis) (Leiden – Boston: Brill 2014) I,13-19.
 • Mathewson, D. L. – Emig, E. B., Intermediate Greek Grammar. Syntax for Students of the New Te-stament (Grand Rapids, MI: Baker Academic 2016).
 • McKay, K.L., A New Syntax of the Verb in the New Testament Greek. An Aspectual Approach (Stu-dies in Biblical Greek 5; New York: Peter Lang 1994).
 • Mikuła, M., ̔Ελληνιστὶ γινώσκεις. Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej (Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe Sub Lupa 2013).
 • Moule, C. F. D., An Idiom Book of New Testament Greek (Cambridge: Cambridge University Press 21960).
 • Nunn, H. P. V., A Short Syntax of New Testament Greek (Cambridge: Cambridge University Press 1912).
 • Paciorek, A., Elementy składniowe biblijnego języka greckiego (Studia Biblica 2; Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2001).
 • Piwowar, A., „Czy logos w J 1,1c jest Bogiem czy posiada naturę boską?”, Misja teologii w uniwer-sytecie (red. M. Jodkowski – A. Nalewaj – M. Piechocka-Kłos) (Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2015) 217-233.
 • Piwowar, A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 22017).
 • Robertson, A. T., A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (New York: Broadman Press 1914).
 • Smyth, H. W., Greek Grammar (Harvard: Harvard University Press 21984).
 • Szamocki, G., Greka Nowego Testamentu (Pelplin: Bernardinum 22004).
 • Turner, N., A Grammar of New Testament Greek,IV, Style (London – New York: T&T Clark 1976).
 • Wallace, D. B., Greek Grammar. Beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament(Grand Rapids, MI: Zondervan 1996).
 • De Witt Burton, E., Syntax of the Moods and Tenses in New Testament Greek (Edinburgh: T&T Clark 31898).
 • Young, R. A., Intermediate New Testament Greek. A Linguistic and Exegetical Approach (Nashville: Broadman & Holman Publishers 1994).
 • Zerwick, M., Biblical Greek (SubBi 41; Roma: Gregorian & Biblical Press 2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59e16280-98e8-4507-9f05-032a1402bb9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.