PL EN


2016 | 16/2 | 251-268
Article title

Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Content
Title variants
EN
Registration of drivers violating traffic regulations in the light of administrative courts judicature
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie przesłanek i procedury w zakresie wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle przepisów rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów administracyjnych, zasad odnoszących się do możliwości pozyskania informacji od policji o ilości posiadanych punktów karnych i możliwości zaskarżenia do sądów administracyjnych czynności policji w zakresie dokonywanych wpisów do ewidencji.
EN
The aim of the article is to discuss the premises and procedures concerning registration of drivers violating traffic regulations in the light of the decree of 25th April 2012 issued by the Minister if Internal Affairs related to proceedings with drivers violating traffic regulations and including administrative courts judicature. Rules related to the possibility of acquiring information from police on the amount of endorsements and the possibility of appealing police actions related to registration with administrative courts.
Year
Volume
Pages
251-268
Physical description
Contributors
 • doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach., m_olma@o2.pl
References
 • Błaś A. [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
 • Drzewiecki J., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce (Zarys problematyki), „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 4.
 • Garlicki L., Konstytucja RP. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe 2005.
 • Kłosowska K., Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji, Rzeszów 2009.
 • Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Kuta T., [w:] J. Boć, T. Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
 • Leoński Z., [w:] Z. Leoński we współpracy z R. Hauserem i A. Skoczylas, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 • Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, Studia Iuridica Lublinensia, tom 23/ 2014.
 • Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wrocław 2007.
 • Skwara B., Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2010.
 • Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.
 • Ura E., Pieprzny S., Pado T., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Kraków 2007.
 • Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A., [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Wiśniewski B. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w kontekście zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007.
 • Zimmerman M., [w:] M. Jaroszyński, M. Zimmerman, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59e2a953-adca-4615-ab1a-754984aeb1b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.