PL EN


2016 | Wydanie specjalne: Filozofii Polacy potrzebują. Księga pamiątkowa ofiarowana Witoldowi Mackiewiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin | 33-45
Article title

Istota i warunki możliwości poznania prawa naturalnego

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • K. Wojtyła: O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej. Na podstawie koncepcji św. Tomasza z Akwinu i Maxa Schelera. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, nr 1–2.
 • K. Wojtyła: Problem doświadczenia w etyce. „Roczniki Filozoficzne” 1969, nr 2.
 • J. Gorczyca: Per una fondazione metafisica della legge naturale. Alcuni rilievi in prospettiva interpersonale [w:] La legge morale naturale, R. Girardi (ed.), Lateran University Press, Roma 2007.
 • J. Gorczyca, Zarys etyki fundamentalnej. Być dla drugiego, WAM, Kraków 2014.
 • A. Jarnuszkiewicz SJ: Od systemu do etyki. Krytyka rozumu dialogicznego. WAM Akademia Ignatianum. Kraków 2012.
 • E. Lévinas: Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, „Arthème Fayard”, Paris 1982.
 • M. Heidegger: List o „humanizmie”, przeł. J. Tischner, [w:] tegoż: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, opr. K. Michalski. Czytelnik, Warszawa 1977.
 • E. Lévinas: Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, La Haye 1961.
 • E. Lévinas: Difficile liberté. Essais sur le judaïsme. Albin Michel, Paris 1976.
 • E. Lévinas: En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1967.
 • J.-L. Marion: Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Les Presses Universitaires de France, Paris 1977.
 • A. Jarnuszkiewicz SJ: Od systemu do etyki. Krytyka rozumu dialogicznego, WAM–Akademia Ignatianum. Kraków 2012.
 • J. Wadowski: Rewindykacja intuicji. Wybrane aspekty filozoficznej i teologicznej interpretacji zagadnienia, Wydaw¬nictwo Naukowe i Literackie Ateneum, Radom 2013.
 • A. Jarnuszkiewicz SJ: Separazione e Prossimità. Studio filosofico sulla possibilità di una teoria delia persona fondata sul metodo e sulle analisi di Emmanuel Lévinas, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1982.
 • A. Jarnuszkiewicz: Miłość i Bycie. Studium z metafizyki. Drugie wydanie rozszerzone, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 1994.
 • A. Jarnuszkiewicz SJ: Od systemu do etyki. Krytyka rozumu dialogicznego, WAM– Akademia Ignatianum. Kraków 2012.
 • M. Jędraszewski: Osoba jako monada i jej relacje, [w:] tegoż, Człowiek drogą (do) Boga. UAM, Poznań 2010.
 • Psychoanaliza i religia w XXI wieku. Współzawodnictwo czy współpraca?, D. M. Black (red.), przeł. A. Skórzak. WAM, Kraków 2009.
 • E. Lévinas : Humanisme et an-archie, [w:] tegoż, Humanisme de l’autre homme, Montpellier 1978.
 • E. Lévinas: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, La Haye 1974.
 • J. Wadowski: Adialogiczność jako współczynnik deeidetyzacji a dialogiczny sens bycia. „Filozofia Dialogu” 2007, nr 5.
 • Rozwiązane cytowania
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59e4e1ce-dbba-4f3a-bc19-db9bb74bf4fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.