PL EN


2017 | 490 | 181-189
Article title

Idea miasta odpowiadającego jako wyznacznik programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Wrocławia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań i podstaw funkcjonowania miasta „odpowiadającego”, które w turbulentnym otoczeniu staje się oczekiwanym zachowaniem i dążeniem władz jednostek osadniczych. Na tym tle istotnym celem staje się określenie priorytetów opracowania strategii rozwoju miasta, której ustalenia sprostają wielowymiarowym oczekiwaniom. W publikacji zastosowano następujące metody badawcze: opisową, studia literaturowe, porównania i proste metody statystyczne. Analiza dotyczy horyzontu pierwszego 20-lecia XXI w.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59e539f1-b61e-4e9a-ae8f-7538932ef13c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.