PL EN


2013 | 40 | 4(469) | 6-11
Article title

Seniorzy aktywni społecznie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Socially-active seniors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The social dimension of active aging includes seniors’ involvement in community work. The goal is to stimulate a type of social activity where the older group of society can be both a service recipient and a service provider. Until now, Polish seniors have been relatively weakly involved in volunteerism and other forms of community-benefitting activities. This situation is changing, though. The government has developed a special programme for the organizations of community activity leaders to be implemented in the years 2012–2013. The finalists of its ASOS 2012 contest will be granted funds to carry out projects within four priority areas. In this way, Poland has joined the group of countries using systemic support to stimulate the social involvement of seniors.
PL
Aktywne starzenie się w wymiarze społecznym obejmuje zaangażowanie seniorów w działalność społeczną. Chodzi o pobudzenie aktywności społecznej, w której starsza część społeczeństwa będzie zarówno odbiorcą, jak i dawcą usług. Polscy seniorzy, jak dotąd, angażują się w stosunkowo małym stopniu w wolontariat i inne formy aktywności społecznej. Sytuacja ta się jednak zmienia. Rząd opracował specjalny program na lata 2012–2013 skierowany do jednostek organizacyjnych animatorów aktywności społecznej. Przewidziany w nim konkurs ASOS 2012 wyłonił finalistów, którzy otrzymają środki finansowe na rzecz projektów w czterech obszarach priorytetowych, realizowanych w roku 2012 i 2013. Tym samym Polska dołączyła do innych krajów stosujących wsparcie systemowe zaangażowania społecznego seniorów.
Year
Volume
40
Issue
Pages
6-11
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Aiginger К. (2010), Nowe wyzwania dla modelu europejskiego i jak im sprostać, w: Bieńkowski W., Radło M-J. (red.), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne, WN PWN, Warszawa.
  • Czapiński J., Panek T., red. (2012), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków,; CRZL, MPiPS, Warszawa.
  • Ehlers A., Naegele G., Reichert M. (2011), Volunteering by older people in the EU, Luxembourg: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publication Office of the European Union.
  • Esping-Andersen G. (2010), Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, WSP TWP w Warszawie, Warszawa.
  • Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak В., red. (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013 (2012), sierpień, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf [dostęp 10.11.2012]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59e9869f-86de-40e2-bb49-57f0635d3810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.