PL EN


2017 | 471 | 187-193
Article title

Działania outsourcingowe szpitali – przegląd badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie problemów badawczych związanych z podejmowaniem przez szpitale działań outsourcingowych. Wartością dodaną tej publikacji jest wyeksponowanie badań, które wykazują związek tych działań z obniżką kosztów, i wskazanie na nowe trendy badawcze w tym zakresie. Okazuje się, że badania takie nie są incydentalne i stanowią istotny obszar problematyki. Zagadnienia outsourcingu stosowanego w szpitalach są ważnym i aktualnym problemem stale podejmowanym przez badaczy. Problemy badawcze w tym zakresie analizowane w Polsce i na świecie są podobne. Dotyczą m.in. identyfikacji działań outsourcingowych, określenia wad i zalet stosowania outsourcingu, ale przede wszystkim akcentowana jest potrzeba analizy jego opłacalności, czego w literaturze są liczne dowody.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59eb2458-922e-4567-b927-1c63e674fbc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.