PL EN


2018 | 1 | 44-56
Article title

Relacje między postrzeganiem zmysłowym a modelami wyobrażeniowymi w procesie kształcenia zawodowego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The relation between sensual perception and imagination models
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the transformation of sensual cognition into imagination models using simplification. They constitute levels of cognitive activities of a learner in the process of gaining knowledge. Stages in sensual perception are shown in the context of teaching-learning. The article also presents the functioning of senses such as sight, smell, hearing, taste, touch, kinaesthetic and balance and their role in creating imagination models.
References
 • Kołkowski L., Kwiatkowski S.M., 1994, Elementy teorii kształcenia zawodowego, IBE, Warszawa.
 • Konen C.S., Kastner S., 2008, Two hierarchically organized neural systems for object information in human visual cortex, „Nature Neuroscience”, No 11, pp. 224–231.
 • Kwiatkowski S.M., 2001, Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa.
 • Maruszewski T., 2016, Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, Sopot.
 • McCabe C., Rolls E.T., 2007, Umami. A delicious flavor formed by convergence of taste and olfactory pathways in the human brain, „European Journal of Neuroscience”, No 25, pp. 1855–1864.
 • Rolls E.T., 2005, Taste, olfactory, and food texture processing in the brain, and the control of food intake, „Physiology & Behavior”, No 85, pp. 45–56.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. z 2017, poz. 622.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. z 2017, poz. 860.
 • Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Villee C.A., 1996, Narządy zmysłów, tł. Pijanowska J., [w:] Solomon i in., Biologia, tł. zespół, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 861–883.
 • Strelau J. (red.), 2000, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Myers D.G., 2003, Psychologia, tł. Gilewicz J., Zysk i S-ka Wyd., Poznań.
 • Zimbardo P.G., Gerrig R.J., 2017, Psychologia i życie, red. nauk. pol. wyd. Materska M., tł. Czerniawska E. i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59ef2899-7c19-4cf9-8b9c-f3edc15ba93c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.