PL EN


2013 | 9 | 38-58
Article title

Funkcje epizodycznych gier internetowych w procesach modelowania wirtualnego wizerunku terrorysty i terroryzmu. Analiza aspektowa

Authors
Content
Title variants
EN
Episodic online games and their role in the shaping of the virtual image of terrorists and terrorism. An aspectual analysis
Languages of publication
Abstracts
EN
Episodic online games are a free, audiovisual dynamic format played on the Internet. Although claimed to be nothing but entertainment, because of the multimodal micromedia and its structure, they are actually an example of modern persuasive technology with huge media potential. Under some conditions, the format of the game becomes the medium of the game. During the creation process, and by the manipulation of the audiovisual elements and the game mechanics, even the simplest free online game can influence people’s minds and attitudes. This paper analyses this effect, particularly in the context in which global society approaches the war on terrorism. Games, thanks to their players, also play a part in this war. By jamming the jihad dogma and by showing the cruelty of fundamentalist leaders, Internet users counteract the portrayal of Islamic fighters as heroic defenders of their religion. But the new virtual arena needs new weapons. This study assesses the structure and content analysis of online games in which terrorism and terrorists were represented.
Year
Issue
9
Pages
38-58
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Anagnostou K., How Has the Internet Evolved the Videogame Medium, w: Business, Technological, and Social Dimensions of Computer Games. Multidisciplinary Developments, red. M.M. Cruz-Cunha, V.H. Carvalho, P. Tavares, Hershey 2011.
 • Anonim [M. Scheuer], Imperialna pycha. Dlaczego Zachód przegrywa wojnę z terroryzmem, tłum. A. Czerwiński, Warszawa 2005.
 • Anuszewska I., Badania marketingowe po polsku, Warszawa 2011.
 • B., a., September 12, „Flashgames247.com”, [online] <http://flashgames247.com/game/flash-adventure-games/september12.html>, dostęp: 9.04.2013.
 • Babecki M., Islamski jihad w amerykańskim kinie, „Panoptikum” 2009, nr 8.
 • Białek T., Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005.
 • Białopiotrowicz K., Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Warszawa 2009.
 • Borkowski R., Kult i kultura zbrodni – terroryzm na tle form przemocy politycznej, w: Wojna z terroryzmem w XXI wieku, red. B. Hołyst, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz, Szczytno 2009.
 • Breakenridge D., PR 2.0. New Media, New Tools, New Audiences, New Jersey 2009.
 • Campbell H., Islamogaming. Digital Dignity via Alternative Storytellers, w: Halos and Avatars.
 • Playing Video Games with God, red. C. Detweiler, Louisville 2010.
 • Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R., Terroryzm, [b. tłum.], Warszawa 2009.
 • Duda D., Terroryzm islamski, Kraków 2002.
 • Feibel T., Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe, tłum. A. Malinow, Warszawa 2006.
 • Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009.
 • Giereło-Klimaszewska K., Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce, Toruń 2008.
 • Hogan K., Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, tłum. A. Dziuban, Warszawa 2005.
 • Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2005.
 • Lakhani D., Perswazja podprogowa, tłum. M. Machnik, Gliwice 2010.
 • Lovett J., Sekrety pomiarów mediów społecznościowych, tłum. T. Walczak, Gliwice 2012.
 • Mäyrä F., An Introduction to Game Studies. Games in Culture, Cornwall 2008.
 • Orłowska D., Reklama internetowa, jej odbiorcy oraz kierunki rozwoju, w: Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa 2009.
 • Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, Warszawa 2010.
 • Sageman M., Leaderless Jihad. Terror networks In the Twenty-First Century, Philadelphia 2008.
 • Thussu Hishan H.D., Televising the “War on Terrorism”. The Myths of Morality, w: Media, Terrorism,
 • and Theory, red. A.P. Kavoori, T. Fraley, Lanham 2006.
 • Trent J.S., Friedenberg R.V., Political Campaign Communication, Westport 2000.
 • Urbańska-Galanciak D., Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warszawa 2009.
 • Zhang P., Dran G.M. von, User Expectations and Rankings of Quality Factors in Different Web Domains, „International Journal of Electronic Commerce” 2001–2002, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59efa351-7e40-4c72-8993-bd2d12775a81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.