PL EN


2014 | 5 | 2 | 141-149
Article title

Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2013

Authors
Content
Title variants
SR
Prevodi srpske književnosti u Poljskoj u razdoblju od 2007. do 2013.
EN
Translation of Serbian literature in the period from 2007 to 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
SR
U razdoblju od 2007. do 2013. godine prevedeno je tridesetak knjiga, većinom u pitanju su zbirke pjesama. Zabilježena je slaba emisija prevoda u časopisima. Broj prevoda knjiga je veliki ali recepcija srpske književnosti i kulture slaba. Put je srpske književnosti u Poljskoj otežan zbog ratova koji su pratili raspad druge Jugoslavije za vreme kojih je imidž Srbije stradao. Posle pada komunizma književne veze zavise od inicijative pojedinih osoba, nekadašnja državna institucija prevodne književnosti doživela je privatizaciju.
EN
There were translated about thirty books of Serbian literature in the period from 2007 to 2013, most of them were books of poetry. There were little number of translations in the literary magazines and journals. The number of translations is quite big but the reception of Serbian literature and culture was weak. The wars which accompanied the decay of the Second Yugoslavia has had big negative influence on the reception of Serbian literature and culture. Nowadays, after the fall of communism, literary contacts depend on initiative of individuals, the institution of translation literature has gone through the process of privatization.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
141-149
Physical description
Dates
published
2014-07-01
Contributors
References
  • Kłosiński, Krzysztof. „Ponad podziałami.“ „Obchodzę urodziny z daleka…”. Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red. Joanna Dembińska-Pawelec, Dariusz Pawelec. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
  • Lefevere, André. „Ogórki Matki Courage. Tekst, system i refrakcja w teorii literatury.“ Tłum. Agata Sadza. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Kraków: Znak, 2010. 224-246.
  • Maciejewski, Janusz. „Publiczność literacka a instytucje i mechanizmy życia kulturalnego.“ Publiczność literacka. Red. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińsich, 1982. 121-151.
  • Robinson, Douglas. Translation and Empire. Postcolonial Theories Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59fcadca-aaf2-46ab-b8b3-66847276d2af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.