PL EN


2020 | 111 | 1 | 171-183
Article title

Apoteoza „twarzy autentycznej” – o „Grenadierze-filozofie” Cypriana Godebskiego. Uwagi wstępne

Title variants
EN
Apotheosis of “Authentic Face.” On Cyprian Godebski’s “Grenadier-Filozof” (“Grenadier the Philosopher”). Introductory Remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prymarnym celem szkicu jest próba uchwycenia wykorzystanych w utworze Godebskiego „Grenadier-filozof” sposobów ukazywania postaci. Szczególną uwagę autorka artykułu poświęciła partiom powieści oddającym wygląd, zachowanie i stan emocjonalny bohaterów, jako fragmentom kluczowym, pozwalającym – w dalszej perspektywie – udzielić odpowiedzi na pytanie o sposoby manifestowania się „ja” w analizowanym dziele oraz (przede wszystkim) o ich związek z krystalizującą się w oświeceniu nowoczesnością. W wyzyskanych przez Godebskiego literackich strategiach konstruowania postaci odnaleźć można m.in. wpływ sentymentalizmu, czyli literackiego prądu sprzyjającego poszukiwaniom nowych dróg ekspresji podmiotu, istotnych także z perspektywy późniejszych przeobrażeń, do których doszło na przełomie XVIII i XIX wieku w sferze tożsamościowej. Owe strategie skłaniają ponadto do rozważenia wpływu ideału autentyczności, znajdującego swoje realizacje w refleksji czołowych przedstawicieli europejskiego wieku świateł, na wyeksponowane w „Grenadierze-filozofie” pożądane wzorce zachowań i relacji międzyludzkich.
EN
The primary goal of the sketch is an attempt at grasping the modes of protagonist presentation in Godebski’s piece “Grenadier-filozof” (“Grenadier the Philosopher)”. Special attention is paid to such parts of the text that refer to appearance, behaviours, and emotional states of the protagonists, all being key parts which, in a broader perspective, allow to answer the question about the ways of manifesting the self in the analysed piece and the connections of the mentioned ways with the modernity crystallising in the Enlightenment. Among the modes of protagonist presentation of which Godebski took advantage we may find, inter alia, influence of sentimentalism, the literary trend that favoured searching for new ways of expressing the subject which were also crucial from the perspective of the subsequent transformations in the sphere of identity that took place at the turn of the 18th and 19th c. The strategies under scrutiny induce to consider the influence of authenticity ideal, which finds its implementations in the thoughts of the leading representatives of the Age of Reason, on the desired patterns of behaviours and interhuman relations presented in “Grenadier the Philosopher.”
Year
Volume
111
Issue
1
Pages
171-183
Physical description
Dates
printed
2020-03-31
Contributors
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a0634d6-8be1-4d9b-8925-738710e9c062
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.