PL EN


2018 | 509 | 257-268
Article title

Rozważania o wolności i granicach omnipotencji państwa w zakresie opodatkowania w ujęciu ekonomii klasycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem granic omnipotencji państwa w zakresie opodatkowania w świetle poglądów ekonomii klasycznej. Ze stosunkiem podatkowym wiąże się bezspornie zagrożenie dla sfery wolności ekonomicznej. Ekonomiści klasyczni dopuszczali jednak podatkową ingerencję władzy publicznej w sferę wolności jednostki. Jednocześnie zakładali, że zarówno wolność jednostki, jak i omnipotencja państwa nie powinny mieć charakteru absolutnego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wolności i granic ingerencji władzy publicznej w gospodarkę za pośrednictwem systemu podatkowego. Artykuł napisano na podstawie literatury przedmiotu, w tym materiałów źródłowych. We wnioskach stwierdzono, że chociaż państwo posiada władzę podatkową nad podatnikiem, to nie ma całkowitej dowolności i arbitralności w kształtowaniu ciężarów podatkowych. Wprowadzając podatki nie może naruszać podstawowych praw i wolności ekonomicznych, zniekształcając racjonalne decyzje jednostek gospodarujących.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a06a9f2-2bd1-452c-a904-61ea44c90deb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.