PL EN


2013 | 901 | 97-112
Article title

Publiczna oferta akcji jako forma pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo – pozytywne i negatywne aspekty pierwszej oferty publicznej

Title variants
EN
Initial Public Offering as a Means of Raising Capital – the Advantages and Disadvantages of the Initial Public Offering
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The key decisions made by a managing director should always be based on the analysis of the enterprise’s requirements and financial possibilities. Without this knowledge, some investments could face the serious risk of failure. Many forms of raising capital allow investment aims to be tailored so as to be adequately implemented. Moreover, the selected method should coincide with the company’s economic situation. Thanks to today’s constant development of the capital markets and global free cash flow, the stock exchange has become one of the best alternative ways of raising capital. The paper presents the numerous positive and negative aspects of the IPO with consideration of the cost of raising capital and corporate policy. It is based on data on IPOs from the Warsaw Stock Exchange in the years 2005–2010.
Contributors
References
 • Adamczyk C. [2010], Niższy koszt wejścia na GPW, „Rzeczpospolita”, nr 190.
 • Adamczyk C. [2011], W ubiegłym roku obniżyły się koszty emisji, „Gazeta Giełdy Parkiet”, nr 18.
 • Andrzejewski M. [2002], Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bień W. [2008], Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. 8, Difin, Warszawa.
 • Cwynar A., Cwynar W. [2002], Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, FRRwP, Warszawa.
 • Cwynar A., Cwynar W. [2009], Kapitał musi zarabiać więcej, niż kosztuje, „Rzeczpospolita”, nr 100.
 • Czekaj J., Dresler Z. [2008], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Droga na giełdę [2008], red. M. Adamska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Droga na giełdę. Podsumowanie debiutów giełdowych w latach 2003–2007 [2008], raport PricewaterhouseCoopers.
 • Dudycz T. [2005], Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Duliniec A. [2007], Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Finanse spółki akcyjnej [2009], red. J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, wyd. 3 rozsz., Difin, Warszawa.
 • Janasz M., Janasz W., Wiśniewska J. [2007], Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Kierunek giełda. Przebieg procesu wchodzenia spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004–2006 [2007], raport KPMG i GPW w Warszawie.
 • Kwiatkowska M. [2010], Ubiegłoroczni debiutanci na parkiecie zapłacili za obsługę ofert ponad 90 mln zł, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 4.
 • Nawrot W. [2006], Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie europejskiej. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej, Cedewu, Warszawa.
 • Pomykalski B.P. [2008], Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Proces IPO: czynniki sukcesu. Analiza przeprowadzona przez zespół IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK [2009].
 • Ross S., Westerfield R., Jordan B. [1999], Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rutkowski A. [2007], Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. [2007], Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Siwek P. [2005], Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce, Cedewu, Warszawa.
 • Strategies for Going Public [2010], raport Deloitte, 3rd ed.
 • Sukacz D. [2005], Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa.
 • Vance D.E. [2005], Raising Capital, Springer-Verlag, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a0861f5-185f-4afb-9af9-01c0f36318f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.