PL EN


2014 | 7 | 4(25) | 173-184
Article title

Overweight and obesity – an increasing health problem in a population of children and adolescents

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Otyłość i nadwaga stanowią globalny problem zdrowotny. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci obserwuje się postępujące obniżanie progu wiekowego osób z nadmierną masą ciała. Szczególnie niepokojący jest fakt wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości w populacji rozwojowej. Epidemia nadwagi i otyłości stała się zatem wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa, stanowiąc poważny problem zdrowia publicznego. Schorzenie to wiąże się z wieloma poważnymi konsekwencjami, zarówno natury biologicznej jak i psychologicznej. Z tej przyczyny prewencja i leczenie otyłości ma niezwykle duże znaczenie, zarówno dla jednostki jak i całego społeczeństwa. Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem otyłym jest niezwykle ważna. Spełnia ona nie tylko funkcje opiekuńcze ale kładzie szczególny nacisk na realizację funkcji profilaktycznej i promocji zdrowia w populacji dzieci i młodzieży.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
References
 • Barg E., Chmielarska J., Lewczuk K., Otyłość u dzieci i młodzieży – narastający problem dla lekarzy rodzinnych w XXI wieku. Essentia medica 2007, 10
 • Bryl W., Hoffmann K., Miczke A. i wsp., Otyłość w młodym wieku – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji. Przew. Lek. 2006, (9) 9
 • Cole TJ., The LMS method for constructing normalized growth standarts. Eur. J. Clin. Nutr., 1990, 44
 • Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.
 • Fichna P., Skowrońska B., Otyłość oraz zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży. Family Medicine & Primary Care Review 2008, (10) 2
 • International Obesity Task Force. Childhood Report. IASO Newsletter. 2004, 6
 • Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L., Otyłość zapobieganie i leczenie. PZWL. Warszawa 2006
 • Jarosz M., Respondek W., Rychlik E., Choroby związane z nadwagą i otyłością jako przyczyna hospitalizacji. Żyw. Czł. Met. 2007, (34) 3
 • Jarosz-Chobot P., Otto-Buczkowska E., Polańska E., Nadwaga – problem w praktyce pediatrycznej. Przeg. Lek. 2001, (58) 10
 • Kinalska I., Popławska-Kita A., Telejko B. i wsp., Otyłość a zaburzenia przemiany węglowodanowej. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2006,(2) 3
 • Kochman D., Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem otyłym w kontekście poprawy jakości życia. Piel. Pol. 2006, (21) 1 Kokot F., Otyłość u dzieci. PZWL. Warszawa 2008
 • Lange A., Starostecka E., Graliński J.S., Otyłość dziecięca. Klinika Pediatryczna. Endokrynologia wieku rozwojowego 2001, (9) 2
 • Małecka-Tendera E., Klimek K., Matusik P. i wsp., On behalf of the Polish Childhood Obesity Study Group.: Obesity and overweight prevalence in Polish 7-to 9-year-old children. Obes. Res. 2005; 13
 • Małecka-Tendera E., Zachurzok-Buczyńska A., Otyłość i zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży, Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki pod redakcją prof. dr. hab. Piotra Podolca, Medycyna Praktyczna. Kraków 2010
 • Matusik P., Małecka-Tendera E., Nowak A., Metody stosowane w praktyce pediatrycznej do oceny stopnia odżywienia dzieci. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2005, (1) 2
 • Mazur A., Klimek K., Małecka-Tendera E., Czynniki ryzyka występowania otyłości u dzieci szkolnych w województwie podkarpackim. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011, tom 7, nr 3
 • Mazur A., Szymanik I., Matusik P. i wsp., Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2006, (2) 1
 • Niedźwiecka A., Niedźwiecki P., Gawlińska M. i wsp., Otyłość wieku dziecięcego – narastający problem pediatryczny i społeczny. Piel. Pol. 2005, (20) 2
 • Oblacińska A., Jodkowska M., Otyłość u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007, http://www.imid.med.pl/klient/file/otylosc.pdf, (pobrano 20.02.2010 r.)
 • Oblacińska A., Podstawy teoretyczne nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
 • Oblacińska A., Tabak I., Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Rola pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjach. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa 2006, http://www.imid.med.pl/klient/file/podrecznik.pdf, (pobrano 20.02.2010 r.,)
 • Oblacińska A., Wrocławska M., Woynarowska B., Częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami z tymi zaburzeniami. Ped. Pol. 1997; 72
 • Obuchowicz A., Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2005, (1) 3
 • Ogińska-Bulik N., Psychologia nadmiernego jedzenia, przyczyny; konsekwencje; sposoby zmiany. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2004
 • Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P., Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012, 47(1)
 • Reguła J., Zielke M., Styl życia i preferencje pokarmowe dzieci i młodzieży otyłej w porównaniu z osobami o prawidłowych wskaźnikach rozwoju somatycznego. Żyw. Czł. Met. 2007, (34) 3
 • Sikorska-Wiśniewska G., Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55)
 • Szczepańska-Kostro J., Gardziejczyk M., Urban M., Otyłość wtórna. Klin. Pediatr., 2006, 14 (1)
 • Tatoń J., Czech A., Bernas M., Otyłość. Zespół metaboliczny,: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007 (w:) Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej, Praca zbiorowa pod red. Anny Oblacińskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a14b792-5e1d-49cd-b970-930f72a15b0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.