PL EN


2019 | 1 | 165-176
Article title

Rozważania nad przyczynami autyzmu

Authors
Content
Title variants
EN
Consideration about causes of autism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na temat przyczyn zaburzeń ze spektrum autyzmu przez lata narosło wiele hipotez, które do dzisiaj nie zostały ostatecznie zbadane. Wskazywano wiele powodów, dla których dziecko odbierane było jako odosobnione, zamknięte w swoim świecie. Przełom nastąpił w 1943 roku, kiedy amerykański psychiatra Leo Kanner ogłosił wyniki swoich obserwacji nad jedenaściorgiem dzieci, których zachowanie odbiegało od normy. Wówczas termin „autyzm” zaczął funkcjonować w odniesieniu do zaburzonych zachowań dziecięcych niezwiązanych ze schizofrenią, na co wcześniej wskazywano. Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych przyczyn powodujących zaburzenia ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem pierwotnych hipotez oraz współczesnych odkryć. Nie można jednak dyskutować o przyczynach zaburzenia bez wskazania ich objawów, które stanowią fundament mówienia o autyzmie.
EN
Over the course of years a multitude of hypotheses concerning the causes of autism spectrum disorders have accumulated, but only until now these causes have started to be properly understood. There were many reasons proposed as to why the autistic children were seen as isolated, locked in their own world. The breakthrough came in 1943, when Leo Kanner, an American psychiatrist, presented the results of his observations performed on eleven children whose behaviour was different from the norm. Afterwards the term “autism” began to function in relation to disrupted children’s behaviour, distinct to schizophrenia (contrary to what was previously indicated). The aim of this article is to present the potential causes of autism spectrum disorder, including primary hypotheses and contemporary discoveries. However, one cannot speak about the causes of the disorder without indicating its symptoms, so in order to give a foundation for discussion concerning autism I am also going to present the causes of autism.
Year
Issue
1
Pages
165-176
Physical description
Dates
published
2019-06-28
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Baron-Cohen S., Bolton P., Autism the facts, New York 1993.
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, red. S. Goldstein, J.A. Naglieri, S. Ozonoff, przeł. R. Andruszko, Kraków 2017.
 • Donovan J., Zucker C., Według innego klucza. Opowieść o autyzmie, przeł. A. Homańczyk, Kraków 2017.
 • Frith U., Autyzm: wyjaśnienie tajemnicy, przeł. M. Hernik, G. Krajewski, Sopot 2008.
 • Grandin T., Autyzm i problemy natury sensorycznej, przeł. J. Okuniewski, Gdańsk 2017.
 • Grandin T., Panek R., Mózg autystyczny: podróż w głąb niezwykłych umysłów, przeł. K. Mazurek, Kraków 2016.
 • Howlin P., Autism preparing for adulthood, London 1997.
 • Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5, red. wyd. pol. P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S.K. Sidorowicz, J. Wciórka, Wrocław 2015.
 • Morrison J., DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, red. naukowy J. Heitzman, przeł. R. Andruszko, Kraków 2017.
 • Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot 2012.
 • Pisula E., Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010.
 • Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, Sopot 2005.
 • Prizant B.M., Fields-Meyer T., Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, przeł. J. Bilmin-Odrowąż, Kraków 2017.
 • Winczura B., Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, Kraków 2012.
 • Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a15fc4c-f903-464b-9856-e017d017ced4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.