PL EN


2018 | 2(17) | 35-46
Article title

The Revolutionary Political Philosophy of Ayn Rand

Content
Title variants
PL
Rewolucyjna filozofia polityczna Ayn Rand
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ayn Rand is generally considered a libertarian, although she never claimed to belong to this movement. Undoubtedly, she was best known for promoting liberal and capitalist ideas. The author of this paper argues that Rand’s philosophical and political concepts can be described as revolutionary. The purpose of this text is to prove it by pointing to the manifestations of revolutionism in Rand’s works, ideas and concepts. The author distinguishes five different aspects through which her revolutionism is expressed. These are: (1) the antimystical aspect; (2) the anthropological aspect; (3) the social aspect; (4) the political aspect, and (5) the economic aspect. Such wide-ranging revolutionism makes some researchers and commentators recognize Rand’s thought as a manifestation of utopian thinking.
PL
Ayn Rand jest powszechnie uznawana za libertariankę, chociaż nigdy wprost nie orzekła o swojej przynależności do tego ruchu. Niewątpliwie była ona najbardziej znana jako propagatorka idei liberalnych i kapitalistycznych. Autor artykułu dowodzi, że koncepcje filozoficzne i polityczne Randa mogą być uznawane za rewolucyjne. Celem nieniejszego tekstu jest udowodnienie tego poprzez wskazanie na przejawy rewolucyjności w dziełach, ideach i pojęciach Rand. Autor wyróżnia pięć aspektów, poprzez które wyraża się ów swoisty rewolucjonizm. Są to: (1) aspekt antropologiczny, (2) aspekt społeczny, (3) aspekt polityczny, (4) aspekt ekonomiczny, (5) aspekt anty-mistyczny. Tak szeroki uchwytywany rewolucjonizm sprawia, że niektórzy badacze i komentatorzy uznają myśl Randa za przejaw utopijnego myślenia.
Publisher

Year
Volume
Pages
35-46
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
References
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a173a97-f188-438f-9cb0-aaa922338d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.