PL EN


2015 | 5 | 528-534
Article title

Wybrane aspekty twórczości Wandy Karczewskiej w perspektywie powieściopisarstwa Nathalie Sarraute

Content
Title variants
EN
Selected aspects of Wanda Karczewska’s works from the perspective of the writing of Nathalie Sarraute
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka wybranych powieści Wandy Karczewskiej. Analiza niektórych aspektów twórczości pisarki, w szczególności zaś wykorzystywanych przez nią technik narracyjnych, będzie służyła usytuowaniu jej dokonań literackich w kontekście poetyk nowej powieści francuskiej – ówczesnego ruchu awangardowego, który miał niebagatelny wpływ na rozwój nowoczesnej prozy, w tym również powieści postmodernistycznej. Tekst ten jest także próbą zaprezentowania walorów powieściopisarstwa zapomnianej dziś kaliskiej autorki.
EN
The aim of this essay is to discuss selected novels of Wanda Karczewska. The analysis includes only specific aspects of Karczewska’s writing, such as narrative techniques, and its major aim is to situate her literary works in the context of the New Novel, a French literary movement which had a significant influence on the development of modern prose, including the postmodern novel. The second, equally important, aim of this text is to present some of the virtues of Karczewska’s forgotten novels to a wider audience.
Year
Issue
5
Pages
528-534
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • BIBLIOGRAFIA:
 • TEKSTY ŹRÓDŁOWE:
 • [1] Karczewska W., Odejście, Kalisz 2013.
 • [2] Karczewska W., Wizerunek otwarty, Łódź 1977.
 • [3] Karczewska W., Głębokie źródła, Warszawa 1973.
 • KSIĄŻKI/CZASOPISMA:
 • [4] Bagiński M. [Sprusiński M.], Wizerunek odkrywczy, „Tygodnik Powszechny” 1963, nr 11.
 • [5] Bieńkowski Z., Modelunek powieści współczesnej, „Twórczość” 1959, nr 3.
 • [6] Bieńkowski Z., Jaskółka egzystencjalizmu, [w:] Piekła i Orfeusze, Warszawa 1960.
 • [7] Błażejewski T., Powieść jako samopoznanie. O prozie Wandy Karczewskiej, „Prace Polonistyczne” 1979.
 • [8] Błażejewski T., Dzieło otwarte, [w:] Wizerunek otwarty, Łódź 1977.
 • [9] Bolek I., Wanda Karczewska, „Nowe Książki” 1975, nr 3.
 • [10] Butor M., Powieść jako poszukiwanie, Warszawa 1971.
 • [11] Cieślikowaska T., Nowa powieść, [w:] Gazda G., Tynecka-Makowska S. (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Kraków 2006.
 • [12] Czachowska J., Szałagan A. (red.), Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, T. 4, Warszawa 1966.
 • [13] Fornalczyk F., Apokalipsa, stylizacja, człowiek, „Ziemia Kaliska” 1960, nr 5.
 • [14] Fornalczyk F., To co ludzkie przede wszystkim, „Osnowa” 1970, jesień.
 • [15] Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2009.
 • [16] Głowiński M., »Nouveau roman« - problemy teoretyczne, [w:] Głowiński M., Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968.
 • [17] Jackiewicz A., Antypowieści, „Życie Literackie” 1959, nr 20.
 • [18] Lichański S., Proza Wandy Karczewskiej, „Osnowa” 1964.
 • [19] Marszałek R., Wanda Karczewska. Słownik polskich pisarzy współczesnych, „Tygodnik Kulturalny” 1963, nr 33.
 • [20] Nowicki K., Gorzkie źródła, „Fakty i Myśli” 1973, nr 14.
 • [21] Pędziński Z., O twórczości Wandy Karczewskiej, „Ziemia Kaliska” 1959, nr 11.
 • [22] Rogatko Z., Pisarski obrachunek, „Życie Literackie” 1973, nr 35.
 • [23] Samsel K., Powieść zero. O Odejściu Wandy Karczewskiej, [w:] Karczewska W., Odejście, Kalisz 2013.
 • [24] Sarraute N., Era podejrzliwości, „Twórczość” 1959, nr 5.
 • [25] Sartre J. P., Przedmowa, [w:] Sarraute N., Portret nieznajomego, Warszawa 1959.
 • [26] Świontek S., Wanda Karczewska. Słownik pisarzy łódzkich, „Odgłosy” 1975, nr 8.
 • [27] Zieliński S., Kompromitacja mitów i schematów, „Kultura” 1966, nr 14.
 • [28] Żabicki Z., Romans z podtekstem i morałem, „Nowe Książki” 1966, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a20fbe9-8a2c-4054-98f7-2982329f2743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.