PL EN


2014 | 7 | 55-78
Article title

Podstawowe problemy Chin w świetle przebiegu 18. Kongresu KPCh – listopad 2012 roku

Authors
Content
Title variants
The basic problems of China in the course of the 18th Congress of the Communist Party of China – November 2012
Languages of publication
Abstracts
PL
Chiny w poprzednich 10 latach osiągnęły wielki rozwój ekonomiczny, mierzony wielkością PKB, w 2002 r. 1 237 mld dol. amerykańskich, w 2011 r. 8 251 mld dol. Plany na następne 10 lat, mimo światowego kryzysu gospodarczego, przewidują jego podwojenie. KPCh poświęca wiele uwagi zwalczaniu korupcji kryminalnej i politycznej, w szczególności w 2012 r. głośna była sprawa Bo Xilaia – byłego członka KC i Biura Politycznego KPCh. Współczesna globalizacja otwiera nowe możliwości zwiększenia roli Chin w gospodarce światowej i polityce, szczególnie w Azji, gdzie znacząca jest rola ASEANU, BRICS. Artykuł przedstawia główne ekonomiczne, społeczne oraz polityczne sprzeczności Chin i możliwości ich rozwiązania w drodze reform.
EN
The meaning of the 18th Congress of the CPC for China China, over the past 10 years, has undergone a considerable economic growth, measured with GDP, in 2002 – $ 1236 bln, in 2011 – $ 8251 bln. It is assumed that, despite the world economic crisis, the growth will double in the next 10 years. CPC devotes a lot of attention to fight the criminal and political corruption – in 2012, there was a big case of Bo Xilaia – former member of Central Committee and Political Bureau of the CPC. Modern globalization offers new opportunities to increase the significance of China in the world economy and politics, especially in Asia, the role of ASEANU, BRICS. The main economic, social and political contradictions of China and the possibilities to settle them in the course of reforms.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a243a88-5dd7-40cf-ac3f-0cb5de576cf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.