PL EN


2008 | 5 | 156-174
Article title

PARTIA NIEMCÓW SUDECKICH W DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ NA SŁOWACJI W LATACH 1935–1938

Content
Title variants
EN
THE SUDETEN GERMANS’ PARTY IN THE POLITICAL COURSE OF THE GERMAN MINORITY IN SLOVAKIA IN THE YEARS 1935–1938
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
5
Pages
156-174
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Cesar J., Černy B., 1962, Politíka německých buržoazních stran v Československu v letech 1918–1938, d. II, Praha.
 • Hoensch J.K., 2001, Slovensko a Hitlerova východná politika. Hlinkova slovenská ľudová strana medzi autonómiou a separatizmom 1938–1939, Bratislava.
 • Káňa O., Valenta J., 1961, Wywrotowa polityka mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji w latach 1918–1939, „Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego”, nr 27, Katowice.
 • Kováč D., 1991, Nemecko a nemecká menšina na Slovensku 1871–1945, Bratislava.
 • Kozeński J., 1989, Czechosłowacka jesień 1938, Poznań.
 • Král V., 1964, Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933–1947. Dokumentensammlung, Zusammengestellt, mit Vorwort und Anmerkungen versehen von Václav Král, Praha.
 • Orlof E., 1977, Kwestia słowacka w polskiej polityce zagranicznej w latach 1938–1939, Rzeszów.
 • Szefer A., 1967, Mniejszość niemiecka w Polsce i w Czechosłowacji, Katowice–Kraków.
 • Tomaszewski J., 1970, Struktura narodowościowa Czechosłowacji (1918–1938), „Przegląd Historyczny”, t. LXI, Warszawa.
 • Archiwum Akt Nowych (AAN), Zespół: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), sygn. 5476, k. 56. Łaciński do MSZ, 19 X 1937.
 • AAN, MSZ, sygn. 5477, k. 27. Łaciński do Poselstwa RP w Pradze, 13 I 1938.
 • Slovenský národný archív (SNA), Zespół: Krajinský úrad (KÚ), sygn. 137, k. 61.
 • Notatka Urzędu Krajowego, 22 IV 1936.
 • SNA, KÚ, sygn. 137, k. 24. Urząd Powiatowy w Priewidzy do Urzędu Krajowego, 27 VI 1937.
 • SNA, KÚ, sygn. 197, k. 24. Urząd Powiatowy w Gelnicy do Urzędu Krajowego, 27 VI 1938.
 • SNA, KÚ, sygn. 197, k. 57. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Pradze do Urzędu Krajowego, 17 XII 1937.
 • SNA, KÚ, sygn. 257, k. 37. Urząd Powiatowy w Turczańskim Świętym Marcinie do Urzędu Krajowego, 9 IV 1936.
 • SNA, KÚ, sygn. 259, k. 221. Dyrekcja Policji w Bratysławie do Urzędu Krajowego, 20 VI 1937.
 • SNA, KÚ, sygn. 259, k. 271. Urząd Powiatowy w Kieżmarku do Urzędu Krajowego, 8 VIII 1937.
 • SNA, Zespół: Narodný súd (NS) – Karmasin, sygn. 120, k. 227. Sprawozdanie Franza Karmasina dla Konrada Henleina, 7 II 1936.
 • SNA, NS-Karmasin, sygn. 119, k. 281. Relacja z obchodów dziesięciolecia KdP, 7 X 1937.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a2ee853-b0e8-47d9-b35a-23094286491a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.