PL EN


Journal
2014 | 94 | 3 | 212-218
Article title

Konceptualizacja pojęcia narratio w świecie indoeuropejskim

Title variants
EN
Verbs describing storytelling in Indo-European languages. An attempt to reconstruct the linguistic picture of storytelling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono próbę zrekonstruowania dawnego językowego obrazu czynności opowiadania na podstawie etymologii współczesnych czasowników w językach indoeuropejskich. Posługując się danymi słownikowymi, opisano konceptualizacje towarzyszące powstaniu takich jednostek, jak łacińskie narrare wraz z pochodzącymi od niego czasownikami z grupy języków romańskich, polskie opowiadać i inne czasowniki z grupy słowiańskiej mające wspólnego językowego przodka, rosyjskie pacсказа́ть i formy mu pokrewne istniejące w językach wschodnio– i południowosłowiańskich, a także czasowniki z grupy germańskiej, takich m.in., jak niemieckie erzählen i angielskie to tell. Analizy pokazały, że w każdej grupie językowej w procesie nazwotwórczym dominująca okazała się inna cecha językowej czynności opowiadania: przekazywanie wiedzy, bycie naocznym świadkiem wydarzeń, mówienie prawdy oraz zachowanie kolejności zdarzeń.
EN
The article is an attempt to reconstruct the linguistic picture of storytelling on the basis of etymology of contemporary verbs in Indo-European languages. Dictionary data were used to describe conceptualizations accompanying verbs such as Latin "nārrāre" along with the derived Roman verbs, Polish "opowiadać" and other Slavic verbs with a common linguistic ancestor, Russian paccказа́ть and forms related to it in East and South Slavic languages, as well as Germanic verbs, such as German "erzählen" and English "to tell". Analyses have shown that in each language group it was a different linguistic feature of storytelling that was dominating in the process of name creation: transfer of knowledge, being an eyewitness, telling the truth and preserving the sequence of events.
Journal
Year
Volume
94
Issue
3
Pages
212-218
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a2ef498-3a84-41b0-8502-391a59baa1b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.