PL EN


2016 | 4 | 201-212
Article title

"Uprawiam archeologię pamięci" - rozważania o utworze Singer. Pejzaże pamięci Agaty Tuszyńskiej

Title variants
EN
"I Grow the Archaeology of Memory" - Thoughts on Book Singer. Landscapes of Memory by Agata Tuszyńska
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the role of memory, which is a base of book Singer. Landscapes of memory. They have been cited in the thesis theorists who deal with the issue scientifically memory, among other things, Pierre Nora. Biography Nobel prize winner based on the traces of the past - both material and the subjective memories. Agata Tuszyńska also analyzed literary creation Singer. It was noted how much writing Tuszyńska is associated with her own identity.
Year
Issue
4
Pages
201-212
Physical description
Contributors
References
 • Tuszyńska Agata, Singer. Pejzaże pamięci, Kraków 2010.
 • Adamczyk-Garbowska Monika, Odcienie tożsamości, Literatura jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.
 • Ankersmit Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii,przeł. Domańska Ewa i inni, red. Ewa Domańska, Kraków 2004.
 • Assman Aleida, Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Kraków 2009
 • Cierpka Anna, Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych, Warszawa 2013.
 • Cuadrado Jose Angel Garcia, Człowiek – byt, który zapomina, w: U Źródeł pamięci. O „zapominaniu” w historii, teologii i literaturze, red. i przekł. Piotr Roszak, Toruń 2013.
 • Czermińska Małgorzata, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. Tadeusz Bujnicki i Janusz Sławiński, Wrocław 1997.
 • Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006.
 • Julkowska Violetta, Między pamięcią a historią. Przypadek historii rodzinnych, „Sensus Historiae” 2011, nr 1.
 • Łyszczarz Michał, Subocz Elżbieta, Stosunek Polaków do wybranych mniejszści etnicznych i religijnych w Polsce. Analiza wizerunku grup marginalizowanych: Romów, Żydów oraz społecznoœci muzułmańskiej, w: 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, red. Elżbieta Subocz, Olsztyn 2013.
 • Mikoś Elzbieta, Literackie reprezentacje miejsc pamięci (na przykładzie twórczości Janusza Szubera), w: Historia – pamięć – tożsamosć w edukacji humanistycznej, red. Zofia Budrewicz i Maria Sienko, Kraków 2013.
 • Ricoeur Paul, Pamięć, historia, zapominanie, przeł. Janusz Margański, Kraków 2006.
 • Singer Izaak Bashevis, Felietony, eseje, wywiady, przeł. Tomasz Kuberczyk, Warszawa 1993.
 • Singer Izaak Bashevis, Miłość i wygnanie, przeł. Lech Czyżewski, Wrocłąw 1991.
 • Singer Izaak Bashevis, Spuścizna, przeł. Irena Wyrzykowska, Warszawa 1983.
 • Tuszyńska Agata, Rodzinna historia leku, Kraków 2005.
 • Tuszyńska Agata, Uprawiam archeologię pamięci. Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Papieska, „Nowe Książki” 2010, nr 10.
 • Van Der Kolk Bessel, Van Der Hart Onno, Natrętna przeszłość: elastyczność pamięci i piętno traumy, przeł. Tomasz Bilczewski, i Anna Kowalcze-Pawlik, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Kraków 2015.
 • Zaworska Helena, Szczerość do bólu. O dziennikach i listach, Warszawa 1998.
 • http://www.marysialewandowska.com/wp-content/uploads/2009/08/Archiwum-no2-c2-sprd.pdf [dostęp: 03.03.2016].
 • https://www.fa-art.pl/artykul.php?id_artykulu=187&szablon= [dostęp: 09.03.2016].
 • http://tuszynska.wydawnictwoliterackie.pl/ [dostęp: 24.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a2f6d25-3cec-494e-9a98-f5bebcf5b834
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.