PL EN


2019 | 3(45) | 5-16
Article title

The meaning of experiencing disability and its effect on one’s perception of society

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Znaczenie doświadczania własnej niepełnosprawności w postrzeganiu otoczenia społecznego
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
People with physical disabilities, just as other people who have a different appearance or function in a different way may experience negative social mechanisms. Therefore, it is worth asking, what does it mean to experience different stages of a process of accepting one’s disability in a society. The research sample consisted of 75 people with physical disabilities. The data was collected using a questionnaire and the Adjective Check List (ACL) by H.B. Gough, A.B. Heilbrun. The first part of this article aims to determine what difficulties are involved in experiencing a disability. Subsequently, the data is presented regarding the perception of the disabled people of: non-disabled people, people with physical disabilities and people with a different type of disability. It turns out, that regardless of the stage of adapting to their own disability, people with a physical disability are most likely to meet with the able-bodied and their own group of people.
PL
Osoby niepełnosprawne fizycznie, podobnie jak inne osoby, które różnią się wyglądem lub stylem funkcjonowania, podlegają negatywnym mechanizmom społecznym. Dlatego warto zapytać o ich doświadczanie etapów akceptacji własnej niepełnosprawności. Grupę badanych stanowiło 75 osób z niepełnosprawnością fizyczną. Dane zostały zebrane za pomocą kwestionariusza oraz testu przymiotnikowego ACL H.B. Gougha, A.B. Heilbruna. W pierwszej części artykułu został podjęta próba ustalenia, jakie trudności wiążą się z doświadczeniem własnej niepełnosprawności, by następnie uzyskać informacje na temat postrzegania osób pełnosprawnych, osób niepełnosprawnych fizycznie i osób z innym rodzajem niepełnosprawności. Uzyskane dane pokazały, że niezależnie od etapu przystosowania się do własnej niepełnosprawności osoby niepełnosprawne fizycznie najchętniej spotkały się z osobami pełnosprawnymi i własną grupą osób z niepełnosprawnością ruchową.
Contributors
References
 • Antonak, R.F., Livneh, H. (1995). Psychosocial adaptation to disability and its investigation amongpersons with multiple sclerosis. Social Science & Medicine, 40, 8, 1099–1108
 • Boyce Ch.J., Wood, A.M. (2011). Personality prior to disability determines adaptation agreeableindividuals recover lost life satisfaction faster and more completely. Psychological Science, 22,11, 1397–1402. DOI: 10.1177/0956797611421790.
 • Cohn-Kerr, N. (1961). Understanding the process of adjustment to disability. Journal of Rehabilitation,27, 16–18.
 • Ferguson, G., Takane, Y. (2007). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa:WN PWN.
 • Grover, Ch., Piggott, L. (2013). Disability and social (in)security: Emotions, contradictions of‘inclusion’ and employment and support allowance. Social Policy and Society, 12, 3, 369–380,https://doi.org/10.1017/S1474746412000619.
 • Hulek, A. (1969). Teoria i praktyka w rehabilitacji inwalidów. Warszawa: Państwowe ZakładyWydawnictw lekarskich.
 • Kierenko, J. (1986). Psychologiczne uwarunkowania przystosowania do życia osób z paraplegią.In: A. Hulek (eds.), Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie (pp. 142–240). Warszawa:PZWL.
 • Kosakowski, Cz. (2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo EdukacyjneAkapit.
 • Kowalewski, L. (2005). Psychologiczna i socjologiczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych. In:I. Obuchowska (eds.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (pp. 55–102). Warszawa: WSiP.
 • Kowalik, S. (2000). Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. In: J. Strelau(ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki, 3 (pp. 797–820). Gdańsk: GWP.
 • Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Larkowa, H. (1987). Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne. Warszawa: PWN.
 • Lewis, M., Haviland-Jones, J.M. (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.
 • Livneh, H., Antonak, R.F. (1990). Reactions to disability: An empirical investigation of their natureand structure. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 21(4), 13–21.
 • Livneh, H., Parker, R.M. (2005). Psychological adaptation to disability: Perspectives from chaosand complexity theory. Rehabilitation Counseling Bulletin, 49(1), 17–28.
 • Viney, L.L., Westbrook, M.T. (1981). Psychological reactions to chronic illness-related disabilityas a function of its severity and type. Journal of Psychosomatic Research, 25, 6, 513–523.
 • Wright, B.A. (1960). Physical disability: A psychological approach. New York: Harper & Row.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a320496-51c3-4775-bc20-1a74e188112a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.