PL EN


2014 | 4 | 373-387
Article title

Doświadczenia polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych po wprowadzeniu tzw. ustawy deweloperskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Experiences of the Polish market of real estate after the introduction of the so-called development act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu autorka podejmuje próbę wstępnej oceny funkcjonowania na polskim rynku mieszkaniowym ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przesłanką wprowadzenia której była przede wszystkim potrzeba ochrony interesów indywidualnego klienta, w tym zwłaszcza jego finansów wpłacanych na poczet kupowanej nieruchomości. Okazuje się, że po dwóch latach od jej wprowadzenia w życie znaczna pula sprzedawanych mieszkań deweloperskich nie jest objęta przepisami wspomnianej ustawy, a zatem stosunkowo niewielka część klientów i deweloperów oraz banków funkcjonuje w oparciu o wprowadzone regulacje. Zgodnie z wcześniejszymi obawami relatywnie duża liczba deweloperów stara się – wykorzystując nieostre zapisy ustawy – opóźnić konieczność jej stosowania, głównie ze względu na wysokie wymagania i restrykcje przewidziane w ustawie. Podobnie tylko część banków oferuje obsługę mieszkaniowych rachunków powierniczych, bez których trudno mówić o ochronie środków wpłacanych przez klientów firm deweloperskich. Z kolei potencjalni klienci rynku mieszkaniowego nie zawsze są świadomi istnienia nowego stanu prawnego dotyczącego pierwotnego rynku mieszkaniowego, co przy wspomnianej dużej rezerwie sektora deweloperskiego nie napawa optymizmem. Pomimo tych uwarunkowań nie można kwestionować potrzeby monitorowania funkcjonowania zapisów ustawy deweloperskiej po to, aby tam, gdzie jest to konieczne, poprawiać skuteczność ich stosowania. Na bazie zaprezentowanych zachowań głównych grup podmiotów objętych ustawą autorka wskazuje kierunki potrzebnych korekt zapisów analizowanej regulacji prawnej.
Year
Volume
4
Pages
373-387
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ewahsiem@econ.umk.pl
References
 • Błaszczak G. (2013), Deweloperzy nadal budują za pieniądze klientów, „Rzeczpospolita” z dnia 11.12.2013.
 • Burzak A., Okoń M., Pałka P. (2012), Komentarz do art. 37 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Lex Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gliniecki B. (2012), Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Lex Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Lalowicz K. (2012), Zrównoważony rozwój usług deweloperskich w Polsce, w: Zrównoważony rozwój – debiut naukowy 2011, Jemczura T., Kretek H. (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz.
 • Rejestr klauzul niedozwolonych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://uokik.gov.pl/rejestr, dostęp dnia 15.03.2014.
 • Raport. Konsument na rynku deweloperskim (2014), UOKiK, Warszawa.
 • Rekomendacja w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, (2012), Związek Banków Polskich, Warszawa.
 • Rynek mieszkaniowy w Polsce, IV kwartał 2013 r., Reas, www.reas.pl, dostęp dnia 10.03.2014.
 • Tułodziecka A., Heropolitańska I. (2012), Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Zeszyt Hipoteczny 29, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa.
 • Ustawa deweloperska w praktyce – perspektywa uczestników rynku ; debata z dnia 5.02.2014 r., UOKiK, www.uokik.gov.pl, dostęp dnia 2 8.02.2014.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U. Nr 232, poz. 1377.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 9 czerwca 2011 r . (2011), Druk nr 4349, Sejm 2011, www.sejm.gov.pl, dostęp dnia 15.03.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a4c1a69-a80e-4d31-9cfd-937a41dcf8b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.