Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 140-147

Article title

Społeczne i prawne uwarunkowania komunikacji z otoczeniem rosyjskich sądów wojskowych

Authors

Content

Title variants

EN
Social and legal conditions of communication with the environment of Russian military courts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sądownictwo wojskowe wydaje się być zapomnianym i pomijanym rodzajem wymiaru sprawiedliwości, pomimo że jego istnienie gwarantuje konstytucja RP. Sądy te są specyficzną, wyspecjalizowaną częścią sądownictwa, zajmującą się żołnierzami i cywilnymi pracownikami wojska. W dobie zagrożenia terroryzmem oraz wojen hybrydowych to na sądach wojskowych szczególnie ciąży obowiązek właściwego wyjaśniania ferowanych wyroków. Celem komunikacji jest realizacja strategii organizacyjnej sądów, zakładającej efektywne i sprawiedliwe sądzenie przy zapewnieniu prawnych i materialnych warunków ku temu. Można takie warunki osiągnąć przy rzetelnym komunikowaniu sądów z interesariuszami. Komunikowanie sądów wojskowych jest niezbędne w obliczu konfliktów, gdzie zachodzi wykorzystanie sił zbrojnych – potencjalne oskarżenia o przestępstwa wojenne muszą być obiektywnie rozpatrzone nie tylko wobec litery prawa, ale przede wszystkim wobec ofiar i świadków.
EN
Military judiciary has become a forgotten and omitted type of justice despite the fact its existence is guaranteed by Russian constitution. Such courts are specific, specialized units which deal with both soldiers and civil army workers. In the times of terrorist threat and of hybrid wars military courts are the ones to provide explicit explanation of the sentences they issue. The goal of the communication is to realize the organization strategy of the courts which aims to make their work effective and just, providing at the same time legal and material conditions to do so. It is possible to reach such goals when the courts have appropriate contact with stakeholders. When there is no communication among them there appears lack of response understood as empowering the rights or stakeholders sparing other resources. The communication of military courts is necessary in the face of conflicts where the use of armed forces takes place. Potential accusations of war crimes must be objectively considered not only towards the legal letter but above all against victims and witnesses.

References

  • Council of Europe Conference on the Reform of the Judiciary in the Russian Federation, 1998, Council of Europe Publishing, Moscow.
  • Bartnicki A., 2001, Specyfika rosyjskiego autorytaryzmu, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2
  • Beznasiuk A.S., 2017, Открытость правосудия ему же на пользу http://www.vkks.ru/publication/178/ (dostęp: 12.12.17).
  • Kovalev N.P., 2008, Trial by Jury in Russian Military Courts, The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies, nr 8.
  • Pasti S., 2005, Two generations of contemporary Russian Journalists, European Journal of Communication, nr 20(1).
  • Tsetsura K., Kruckeberg D., 2004, Contemporary Russian journalism’s problems and opportunities, [w:] Eastern Europe, the newly independent states of Eurasia, and Russia, A.S. de Beer, J.C. Merrill (red.), Pearson Allyn & Bacon, Boston.
  • Wojcik K., 2015, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Żytnik A., 2012, Relacje z mediami w Północnokaukaskim Wojskowym Sądzie Okręgowym, Sędzia 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5a4c513d-9721-496b-a4d3-162b08071c22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.