Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 47-57

Article title

KETs Diffusion and its Influence on Companies’ Innovativeness and Competitiveness

Title variants

PL
Dyfuzja Kluczowych Technologii Wspomagających i ich wpływ na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Key Enabling Technologies (KETs) are considered pivotal to foster innovation and market growth of future high tech goods and services in a variety of industrial sectors, such as automotive, foods, chemicals, electronics, textiles, energy, environment, pharmaceuticals, construction, aerospace and telecommunication. Therefor they will play an increasing role for R&D and innovation in Europe, with remarkable funding to support it and market opportunities expected in a short-medium term. As the article shows KETs are important for companies’ innovativeness and competitiveness. The aim of this article is to identify diffusion possibilities of KETs and their influence on innovativeness and competitiveness of companies in different industries and to show an interesting and important area for further research. The research method is literature review, desk research and case study analysis.
PL
Kluczowe Technologie Wspomagające (KETs) są istotne z punktu widzenia przyspieszania rozwoju innowacji oraz stymulowania wzrostu gospodarczego w wielu sektorach i obszarach gospodarki, takich jak: automatyka, przemysł spożywczy, energetyka, nowe materiały, przemysł farmaceutyczny, przemysł lotniczy, telekomunikacja i inne. W związku z tym w kolejnych latach będą odgrywały ważną rolę zarówno w obszarze badań naukowych jak i rozwoju innowacji. Obserwując politykę Unii Europejskiej w kolejnych latach przewiduje się duży przepływ środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz działań na poziomie regionalnym i poziomach krajowych wspierających idee generowania, komercjalizacji oraz dyfuzji tych technologii. Kluczowe Technologie Wspomagające przyczyniają się do dyfuzji innowacji, przez to do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w różnych sektorach. Stanowią więc interesujący i ważny obszar dla przyszłych badań naukowych w naukach ekonomicznych oraz nauce o zarządzaniu. Celem artykułu była identyfikacja możliwości dyfuzji Kluczowych Technologii Wspomagających i ich faktycznego wpływu na różne sektory. Wykorzystane metody badawcze to analiza literatury przedmiotu raz analiza przypadku.

Contributors

  • dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
  • dr Bogusława Dobrowolska, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5a4ebe64-0982-436f-9b59-afc046cf3c1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.