PL EN


2011 | 5 | 49-59
Article title

Teoretyczne podstawy integracji walutowej w Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Integracja walutowa w ramach Unii Europejskiej jest złożonym i skomplikowanym procesem, a zarazem wyjątkowym wydarzeniem w wymiarze ekonomicznym, jak i politycznym. Celem artykułu jest przybliżenie podbudowy teoretycznej tworzenia obszaru jednowalutowego, kryteriów nominalnych i realnych, które należy spełnić w celu optymalizacji uczestnictwa w unii monetarnej oraz zestawienie kosztów i korzyści wynikających z tego członkostwa. Koncepcją, która zdobyła największe uznanie jest teoria optymalnych obszarów walutowych (OCA) Roberta Mundell’a. W praktyce sprawne funkcjonowanie w ramach unii monetarnej wymaga osiągnięcia przez gospodarki poszczególnych krajów konwergencji w sferze realnej i nominalnej. Integracja w ramach Unii Gospodarczo – Walutowej implikuje pozytywne i negatywne skutki. Jednak dążenie do członkostwa w unii monetarnej jest dla większości krajów działaniem racjonalnym, mającym na celu kreację bodźców do wzrostu gospodarczego, a następnie stabilnego i zrównoważonego rozwoju.
EN
The monetary integration within the European Union is a complicated and complex process. At the same time it’s an unique process both in economical and political terms. Creating a single currency area has a strong theoretical underpinning. The concept that has the highest recognition is the theory of Optimum Currency Areas (OCA) by Robert Mundell. In practice, a smooth running monetary union requires convergence of both real and nominal currency values amongst the member countries. Integration implies both positive and negative effects. Still, most countries see striving to join the monetary union, as a rational act, which will create incentives for economic growth, and later, stable and balanced development.
Year
Issue
5
Pages
49-59
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a4f2502-9d6f-47a6-88d3-ff5cfb0cadfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.