PL EN


Journal
2011 | 4 | 27-50
Article title

Bilans energetyczny Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The European Union energy balance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest dzisiaj jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej, gdyż cała światowa gospodarka opiera się na surowcach energetycznych. Ma to szczególne znaczenie w Unii Europejskiej, której państwa członkowskie są w dużej mierze zależne od importu tych surowców. Pewność i bezpieczeństwo tego importu będzie w przyszłości stanowić podstawę rozwoju ich gospodarek, dlatego też tak ważne jest przedstawienie bilansu energetycznego Unii Europejskiej (oraz na wybranych przykładach, kilku państw członkowskich). Uzależnienie od importu surowców energetycznych państw UE nie jest jednakowe, jednak obecna jest tendencja do jego zwiększania, w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na energię.
EN
As the entire world economy is based on energy resources the issue of energy security is nowadays one of the most important subjects of public debate. This is particularly important for the European Union, whose member states are largely dependent on import of raw materials. Continuity and safety of imports will provide a basis for the development of their economies, which is crucial in maintaining energy balance in the European Union. Dependence on imported energy resources in the EU’s countries varies, but presently there are visible trends towards an increase of energy imports as a consequence of the growing demand for energy.
Journal
Year
Issue
4
Pages
27-50
Physical description
Artykuł
Dates
published
2011-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a5aefc3-b4b8-4bfa-a4aa-a5ff6ed5ade8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.