PL EN


Journal
2014 | 5(130) | 57–69
Article title

Teaching or research? An analysis of teaching and research efficiency in Polish public universities

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents an efficiency evaluation for teaching and research in Polish institutions of higher education. Thirty one public universities in Poland were studied using the nonparametric DEA method from 2001 to 2008. Teaching outcomes were evaluated by the numbers of full-time and part-time graduates, while research activities were assessed by number of publications, citations and value of research grants. The scores for teaching and research efficiency were negatively correlated, which could indicate a trade-off between teaching and research activities.
Journal
Year
Issue
Pages
57–69
Physical description
Dates
published
2014-02-06
Contributors
 • Gdańsk University of Technology
References
 • Abramo, G., D’Angelo, C. A. and Pugini, F. (2008). The measurement of Italian universities’ research productivity by means of non parametric-bibliometric methodology. Scientometrics, 76(2), 225–244.
 • Aubyn, M. St., Pina, A., Garcia, F. and Pais J. (2009). Study on the efficiency and effectiveness of public spending on tertiary education. European Economy, Economic Paper No. 390.
 • Bauerlein, M. (2009). Professors on the production line, students on their own. AEI Future of American Education Project Working Paper. Washington, DC: American Enterprice Institute.
 • Bonaccorsi, A., Daraio, C. and Simar, L. (2006). Advanced indicators of productivity of universities an application of robust nonparametric methods to Italian data. Scientometrics, 66(2), 389–410.
 • Charnes, A., Cooper, W. W. and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429–444.
 • Charnes A., Cooper W. W. and Rhodes, E. (1981). Evaluating program and managerial efficiency: an application of data envelopment analysis to program follow through. Management Science, 27, 668–697.
 • Ćwiąkała-Małys, A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim [Measuring the effectiveness of education in public tertiary schools]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ćwiąkała-Małys, A. and Nowak, W. (2009). Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego [Selected methods of measuring the effectiveness of economic operator]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Debreu, G. (1951). The coefficient of resource utilization. Econometrica, 19, 273–292.
 • Ernst&Young Business Advisory and Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową [Institute for Market Economics, IBnGR] (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. Raport cząstkowy [The developmental strategy of higher education in Poland until 2020. The report]. Warszawa: Ernst&Young Business Advisory and Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową.
 • Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120, 253–281.
 • Flegg, A. T., Allen, D. O., Field, K. and Thurlow, T. W. (2004). Measuring efficiency of British universities: a multi-period Data Envelopment Analysis. Education Economics, 12(3), 231–250.
 • Glass, J. C., McCallion, G., McKillop, D. G., Rasaratnam, S. and Stringer, K. S. (2006). Implications of variant efficiency measures for policy evaluations in UK higher education. Socio-Economic Planning Sciences, 40(2), 119–142.
 • Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej [Basic DEA models in the study of economic and social efficiency]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Johnes, J. and Johnes, G. (1995). Research funding and performance in U.K. University departments of economics: a frontier analysis. Economics of Education Review, 14(3), 301–314.
 • Kempkes, G. and Pohl, C. (2010). The efficiency of German universities – some evidence from nonparametric and parametric methods. Applied Economics, 42, 2063–2079.
 • Koopmans, T. C. (1951). Analysis of production as an efficient combination of activities. In Koopmans, T. C. (ed.), Activity analysis of production and allocation (pp. 33–97). New York: Wiley.
 • Kwiek, M. (2009). The changing attractiveness of European higher education in the next decade: current developments, future challenges and major policy issues. European Educational Research Journal, 8(2), 218–235.
 • Leitner, K. H., Prikoszovits, J., Schaffhauser-Linzatti, M., Stowasser, R. and Wagner K. (2007). The impact of size and specialisation on universities’ department performance: a DEA analysis applied to Austrian universities. Higher Education, 53, 517–538.
 • Leja, K. (2003). Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość [Academic institution. Strategy, efficiency, quality]. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii Nr 107.
 • Leja, K. (2011). Koncepcja zarządzania współczesnym uniwersytetem. Monografia nr 116 [Concept of the modern university management. Monograph No. 116]. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Marsh, H. W. and Hattie, J. (2002). The relationship between research productivity and teaching effectiveness: complementary, antagonistic or an independent constructs? Journal of Higher Education, 73(5), 603–641.
 • MNiSW [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Ministry of Science and Higher Education] (2012). Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [Assumptions for the amendment of the Act – Law on Higher Education and the Law on Academic Degrees and Title and Degrees and Title in Art]. Retrieved from: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/73/10/7310/20091030_EEE_zalozenia_po_RM.pdf
 • MNiSW (2002–2009). Szkoły wyższe – dane podstawowe [Universities and colleges – basic data]. Warszawa: MNiSW.
 • Mongiało, Z., Pasewicz, W. and Świtłyk, M. (2010). Efektywność kształcenia na publicznych uczelniach technicznych w latach 2001–2005 [The effectiveness of public education in technical universities in 2001–2005]. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 282(60), 85–102.
 • Pasewicz, W. and Świtłyk, M. (2010). Zastosowanie DEA do oceny efektywności technicznej działalności dydaktycznej uczelni publicznych w 2005 roku [Use the DEA to evaluate the technical efficiency of teaching public tertiary schools in 2005]. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 280(59), 87–98.
 • Samuelson, P. A. and Nordhaus W. D. (2002). Ekonomia (t. 2). Warszawa: PWN.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dziennik Ustaw Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) [Act of July 27, 2005 – Law on Higher Education (Journal of Laws No. pos. 1365 as amended].
 • Wolszczak-Derlacz, J. and Parteka, A. (2010). Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – bibliometryczna analiza porównawcza [The scientific productivity of public universities in Poland – a comparative bibliometric analysis]. Warszawa: Ernst & Young.
Notes
EN
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/5-4-wolszczak-derlacz-teaching-or-research.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a5b8f8f-9b84-4bd4-b6d3-04930579860e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.