PL EN


Journal
2013 | 39 | 1 | 183-195
Article title

Analiza porównawcza wskaźników oceny sytuacji finansowej gmin. Koncepcja i zastosowanie

Content
Title variants
EN
Comparative Analysis of Financial Situation Assessment Indicators of Municipalities. Concept and Application
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The deteriorating financial situation of local government units forces the authorities to seek solutions to streamline decision processes. Taking the right decision about the direction of spending public funds should be preceded by an economic analysis providing guidance on how to increase the effectiveness of public management. In well-functioning business organizations the comparative analysis is one of the most important economic analyses. As indicated by New Public Management concept, innovative research and implementation works are intended to provide guidance on how to adapt ideas, methods, techniques and institutional solutions of the private sector to the public sector. Although the conducted multi-faceted comparative analyses do not have a direct impact on the rationality of public spending, they can provide valuable guidance on spending policy of other local governments.
PL
Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego wymusza od włodarzy poszukiwania rozwiązań służących usprawnieniu procesów decyzyjnych. Podjęcie trafnej decyzji co do kierunku wydatkowania środków publicznych powinno być poprzedzone analizą ekonomiczną dostarczającą wskazówek jak zwiększyć skuteczność zarządzania publicznego. W sprawnie funkcjonujących organizacjach gospodarczych jedną z istotniejszych analiz ekonomicznych jest analiza porównawcza. Jak wskazują przesłanki koncepcji New Public Management nowatorskie prace badawcze i wdrożeniowe mają dostarczyć wskazówek jak zaadaptować idee, metody, techniki, i rozwiązania instytucjonalne sektora prywatnego do sektora publicznego. Prowadzone szerokowątkowe analizy porównawcze pomimo, że nie mają bezpośredniego wpływu na racjonalność dokonywanych wydatków publicznych, to jednak mogą dostarczyć cennych wskazówek o polityce wydatkowej innych samorządów.
Journal
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
183-195
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, jherm@wp.pl
References
  • Jastrzębska M. (2008), Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Lubińska T. (2011), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa.
  • Młynarczyk A. (2012), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
  • Piotrowska-Marczak K. (1997), Finanse lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Sawicka K. (2012), Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
  • Swianiewicz P. (2007), Nadwyżka operacyjna, „Wspólnota”, nr 15.
  • http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania
  • http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/samodzielnosc-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego--pojecie-determinanty-ocena
  • http://www.sas24.org/informacje/grupy\_porownawcze.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a5cd5ad-8a5d-4e03-bdbd-cc8e289baaa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.