PL EN


2014 | 3 | 9 | 100-107
Article title

Koncepcja asymetrycznej presji konkurencyjnej

Content
Title variants
EN
Concept of the asymmetric competitive pressure. Polish competition authority’s decisions in Auchan Polska and Jeronimo Martins cases in the light of British experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia powstanie koncepcji asymetrycznej presji konkurencyjnej w orzecznictwie organów antymonopolowych w Wielkiej Brytanii oraz wskazuje narzędzia ekonomiczne zastosowane przez te organy w celu wyznaczania rynków właściwych dla działalności detalicznych sprzedawców produktów spożywczych. Omówiono w nim również zastosowanie koncepcji asymetrycznej presji konkurencyjnej przez Prezesa UOKiK.
EN
This article presents the concept of asymmetric competitive pressure in the jurisprudence of antitrust authorities in the UK and indicates economic tools used in order to determine the relevant markets for the activities of grocery retailers. This paper discusses also the application of the concept of asymmetric competitive pressure by Polish competition authority.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a6324a0-4dff-45e2-af42-a1c03df8aee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.