PL EN


2020 | 2(263) | s. 6-13
Article title

ŁASKAMI SŁYNĄCY KRUCYFIKS ZE SŁUPI. DZIEJE ZABYTKU I HISTORIA KULTU

Authors
Content
Title variants
EN
MIRACULOUS CRUCIFIX FROM SŁUPIA. HISTORY OF THE MONUMENT AND FATES OF ITS CULT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia dzieje kultu siedemnastowiecznej figury Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Słupi (dekanat bielski, diecezja płocka). Podjęto tu próbę rekonstrukcji dziejów zabytku, prześledzono rolę tego wizerunku w pobożności wiernych na przestrzeni dziejów oraz wskazano jego walory artystyczne. Omówiono również sposoby jego ekspozycji i zmiany aranżacji wnętrza, w którym go przechowywano.
EN
This article presents the fate of the cult of the seventeenth-century statue of Christ Crucified from the parish church St. James in Słupia. This article attempts to reconstruct the history of this monument. The text traces the role of this image in the devotion of the faithful throughout history. Here, too, his artistic values and ways of displaying and changing the arrangement of the interior in which he was stored were indicated.
Year
Issue
Pages
s. 6-13
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a6d4c2b-58b6-4978-a4d7-87f0c11628f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.