PL EN


2010 | 1(15) | 159-181
Article title

Zarządzanie kadrami w turystyce

Authors
Content
Title variants
EN
Personnel management in tourism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule określono istotę, funkcji personalnej, omówiono w sposób retrospektywny i prospektywny strukturę, modele i praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym. Podano również opis zasadniczych funkcji personalnych takich, jak rekrutację personelu, system oceniania, stabilizację załogi, szkolenie i rozwój pracowników oraz zasady i narzędzia controllingu personalnego. Scharakteryzowano także metodykę badania oraz szczegółowe metody i techniki pomocne w realizacji wspomnianych funkcji.
EN
The article determines the nature of a personnel function; also the structure, models and practice of human resource management in the tourism business have been discussed in a retrospective and prospective manner. Further on, a description of the essential functions of personnel, such as personnel recruitment, system of evaluation, staff stabilization, training and development of staff as well as the principles and tools for personnel controlling have also been included. Research methodology and detailed methods and techniques helpful in realization of these functions have further been characterized.
Year
Issue
Pages
159-181
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, leszek.koziol@mwse.edu.pl
References
 • Armstrong M. 2005. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-88-4.
 • Beer M., Spector B., Lawrance P., Quinn Mills D., Walton R.E. 1984. Managing human assets. New York: The Free Press. ISBN 0-02-902390-4.
 • Bernais J., Ingram J. 2005. Controlling personalny i koszty pracy, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego. ISBN 83-7246-215-1.
 • Clegg S., Kornberger M., Pitsis T. 2009. Managing and organizations. Los Angeles: Sage. ISBN 9781412948777.
 • Guest D.E., Micie J., Sheehan M., Metochi M. 2000. Effective people management: initial findings of the future of work survey. London: CIPD.
 • Kornak A.S., Rapacz A. 2001. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego. ISBN 83-7011-538-1.
 • Kozioł L. (red.). 2008. Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha. ISBN 978-83-89121-09-7.
 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-88616-75-7.
 • Listwan T. 2006. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami. W: Zarządzanie kadrami. Pod red. T. Listwana. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 978-83-7483-136-9.
 • Panasiuk A. (red.). 2006. Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14517-0.
 • Pocztowski A. 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, problemy, metody, Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
 • Sarnowski J., Kirejczyk E. 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 978-83-60197-52-3.
 • Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14846-1.
 • Turkowski M. 2010. Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1761-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a741713-8ab4-431e-b2e0-4ec5897e0b43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.