Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 130-145

Article title

Obraz wysokogórskiej przyrody w sonetach tatrzańskich Wincentego Byrskiego

Authors

Content

Title variants

The Picture of High Mountain Nature in the Tatra Sonnets by Wincenty Byrski

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This analysis is based on an unpublished collection of 25 sonnets written by Wincenty Byrski one hundred years ago. They are devoted to the Tatra subject matter. The author of the article, applying the methods of cultural linguistics, discusses the descriptions of the mountain nature in the poetic language of W. Byrski. The research is focused on the toponyms, the lexis referring to different rock formations, watercourses, animated nature, atmospheric phenomena and the elements. Simultaneously, the author comments on the solemnly marked lexis, archaisms, regional expressions and comparative structures used by the poet.

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Budziszewska W., 1965, Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej, Wrocław.
 • Grzegorczykowa R., 1999, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 39–46.
 • Hałat B., 2010, Wincenty Byrski – zapomniany poeta, „Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy”, nr 4: Ludzie – krajobrazy, red. A. Nowak, s. 27–48.
 • Olma M., 2014a, Matka i ojciec w języku poetyckim Wincentego Byrskiego z Kóz, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, t. XVI, red. Z. Noga, s. 137–150.
 • Olma M., 2014b, Obraz podbeskidzkiej wsi przełomu XIX i XX stulecia w twórczości poetyckiej Wincentego Byrskiego, [w:] Język w środowisku wiejskim, t. II: Gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków, s. 257–271.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2011, Świat przyrody w gwarze miejskiej Poznania, [w:] Ścieżkami pięknej polszczyzny, red. L. Mariak, A. Seniów, Szczecin, s. 185–199.
 • Rejter A., 2003, Świat przyrody w prozie Olgi Tokarczuk. Stereotyp – reinterpretacja – kreacja, „Język Artystyczny”, t. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, red. B. Witosz, Katowice, s. 115–139.
 • Sicińska K., 2011, Funkcje nazw geograficznych w cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LVI, s. 139–161.
 • Spólnik A., 1990, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Wrocław.
 • Turska H., 1959, Język opisów przyrody w „Panu Tadeuszu” wobec tradycji polskiego klasycyzmu, [w:] O języku Adama Mickiewicza, red. Z. Klemensiewicz, Wrocław, s. 185–330.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5a869e0f-0c40-414e-b081-b2cd71a0d01f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.