PL EN


Journal
2017 | 13 | 4 | 465-478
Article title

The administration of leadership training programs enhance the trainees’ motivation to learn

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Administracja programów szkoleniowych zwiększająca motywację uczestnikow do nauki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The aim of this paper is to examine the relationship between the administration of leadership training programs and trainees’ motivation to learn. Self-administered questionnaires were distributed to collect data from junior army leaders in Peninsular Malaysia. Methods: A cross sectional method was employed in this study because it allowed the researchers to integrate the LTP literature, the pilot study and the actual survey as the main procedures to collect data. Beside a purposive sampling technique was used to distribute 300 self-report questionnaires to junior army leaders at the organization and the survey questionnaire data were analyzed using SmartPLS. Results: The results show that the ability of senior administrators to appropriately use a well-designed course content and select the right instructors to teach and facilitate trainees had enhanced trainees’ motivation to learn in the organizational sample. Conclusions: This study tested a conceptual schema developed based on the LTP research literature. The results of the confirmatory factor analysis showed that the instrument used in this study satisfactorily met the standard of validity and reliability analyses. Furthermore, the outcomes of the SmartPLS path model proved that course content and instructors’ roles were important predictors of trainees’ motivation to learn in the organizations.
PL
Wstęp: Celem pracy było zbadanie związku między administracją programów szkoleniowych zarządzania a motywacją uczestników do nauki. W tym celu zostały skierowane ankiety do młodych przywódców armii w Malezji. Metody: Zastosowano metodę krzyżową, jako główną metodą zbierania danych, aby lepiej połączyć istniejące publikacje naukowe, badanie pilotażowe oraz aktualne badania. Zastosowano badanie ankietowe na próbie losowej 300 młodych przywódców armii. Uzyskane wyniki poddano analizie przy zastosowaniu SmartPLS. Wyniki: Wyniki wskazują na zdolność doświadczonych administratorów na prawidłowe stosowanie dobrze przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz na dobór właściwych instruktorów do prowadzenia szkoleń oraz zwiększenia motywacji uczestników do nauki w badanej organizacji. Wnioski: Testowano koncepcyjny schemat opracowany na podstawie przeglądu literatury naukowej. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazują, że instrument użyty w pracy w sposób satysfakcjonujący spełnił standardy analizy trafności oraz niezawodności. Wyniki modelu ścieżki SmartPLS zaakceptowały treści szkoleniowej oraz rolę instruktorów, jako ważnych czynników wpływających na poziom motywacji uczestników do nauki w badanej organizacji.
Journal
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
465-478
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a879ffa-9b4a-4242-8ebb-42f91e2ad911
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.