PL EN


2020 | 12 | 53-64
Article title

Inteligentne specjalizacje a współdziałanie naukowo-biznesowe w województwie lubuskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Smart specializations and scientific and business cooperation in the context of the Lubuskie Voivodeship
Year
Issue
12
Pages
53-64
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Badillo, R.E., Galera, F.L. i Serrano, R.M. (2017). Cooperation in R&D firm size and type of partnership: Evidence for the Spanish Automotive industry. European Journal of Management and Business Economics, 26(1), s. 123-143
 • Bąk, M. i Kulawczuk, P. (2009). Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
 • Foray, D., Goddard, J., Belldarain, X.G., Landabaso, M. i McCann, P. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations Smart Specialisation Platform (RIS3). Bruksela.
 • Furmańczyk, J. i Kaźmierczyk, J. (2017). Zaangażowanie biznesowe pracowników naukowych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Studia Oeconomica Posnaniensia, 5, s. 100-117.
 • Jagoda, H. (2006). Formy współdziałania małych przedsiębiorstw. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologicznospołeczne. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Klimas, P. (2013). Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. Governance – korporacje, instytuty publiczne, sieci. Studia Ekonomiczne, 114, s. 185- 198
 • Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i samorządowych. Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (2015). Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego. Zielona Góra.
 • Murzyn, D. (2018). Kierunki wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2006 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Odenhalova, P. i Pirozek, P. (2013). The University-industry cooperation and its practical application in the Czech Republic. Procedia Social and Behavioral Science, 106, s. 3095-3105
 • Roussel, P.A., Saad, N.K. i Erickson, T.J. (1991). Third generation R&D. Boston: Arthur D. Little Inc., Harvard Business School Press.
 • Sulmicka, M. (2011). Strategia „Europa 2020” – postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, nr 85, s. 169-190.
 • Ujda-Dyńka, B. (2011). Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres i formy. Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, 218, s. 266-273
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (2018). Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Zielona Góra
 • ąd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (2019). Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego. Zielona Góra
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a8c1f09-99f1-49bb-861b-eba75b35cb88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.