PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 184-191
Article title

O pożytku z metody historyczno-porównawczej w kontekście moralnej oceny przedawnienia – zainspirowane myślą prof. Maurycego Allerhanda

Content
Title variants
EN
On the utility of the historical-comparative method in the context of the moral assessment of prescription – inspired by Professor Maurycy Allerhand’s remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł inspirowany jest opublikowanym w tym numerze „Głosu Prawa” tekstem „O dobro adwokatury polskiej” autorstwa prof. Maurycego Allerhanda. Wykorzystując wyniki historyczno-porównawczych badań ratio (sensu, uzasadnienia) przedawnienia, autorka polemizuje z opinią prof. Allerhanda, że niehonorowe jest korzystanie z zarzutu przedawnienia, kiedy świadczenie było należne. W artykule odniesiono się również do uwag prof. Allerhanda na temat użyteczności historii prawa i jej nauczania.
EN
The paper is inspired by the article "O dobro adwokatury" polskiej written by Professor Maurycy Allerhand and published in this volume of “The Voice of Law”. By applying the results of the historical-comparative study of the ratio (sense, justification) of prescription, the author disagrees with Professor Allerhand’s opinion that it is dishonourable for an attorney to use the defence of prescription if the claim is justified. Some of Professor Allerhand’s remarks on the role of legal history are also discussed.
Contributors
References
 • Amelotti M., La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano 1958.
 • Bénabent A., Le chaos du droit de la prescription extinctive, [w:] Mélanges dédiés à Louis Boyer, Toulouse 1996, s. 123-133.
 • Carbonnier J., La regle contra non valentem agere non currit praescriptio, „Revue critique de législation et de la jurisprudence” 1937, s. 155-194.
 • Chevreau E., Le temps et le droit: la réponse de Rome. L’approche du droit privé, Paris 2006.
 • Fenet P.-A., Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. 15, Paris 1836.
 • Gretere T., L’Adage contra non valentem agere non currit praescriptio, Paris 1981.
 • Hilaire J., Adages et maximes du droit français, Paris 2013.
 • Kocot W. J., Zmiana regulacji przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo” 2019, nr 3, s. 124-142.
 • Krajewski M., Zmiany regulacji przedawnienia roszczeń, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 12, s. 12-21.
 • Kruszyńska-Kola J., Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji prawnej w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego, 2018.
 • Kuźmicka-Sulikowska J., Normatywne określenie sposobu uwzględniania upływu terminu przedawnienia roszczeń jako wybór motywowany względami polityki społecznej, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2018, nr 3, s. 10-23.
 • Machnikowski P., Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 7-19.
 • Machnikowski P., O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń, „Państwo i Prawo” 2018, nr 6, s. 107-120.
 • Malaurie Ph., La réforme de la prescription civile (Commentaire de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), „Defrénois” 30 octobre 2008, nr 18, s. 2029.
 • Ohanowicz A., Gulczyński A. (oprac.), Radwański Z. (wstęp), Alfred Ohanowicz. Wybór prac, Warszawa 2007.
 • Roland H., Boyer L., Adages du droit français, Paris 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a8cc1e7-db4a-4ca6-a628-955d43167f87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.