PL EN


2017 | 37 | 2 | 191-208
Article title

Historia Domu Rekolekcyjnego Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” w Zakopanem w latach 1945–1990

Content
Title variants
EN
The History of the “Księżówka” Retreat House of the Polish Bishops Conference in Zakopane in 1945–1990
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest kontynuacją historii „Księżówki” – Domu Rekolekcyjnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem. Autor ukazuje w nim funkcjonowanie domu w peerelowskim okresie zmagań z władzami administracyjno-politycznymi o byt w warunkach narzucanych przez totalitarny ustrój.
EN
The article is continuation of the history of “Księżówka” – the retreat house of the Polish Bishops Conference in Zakopane. The author shows the functioning of the house during the time of the Polish People’s Republic and the struggles with the administrative-political authorities for existence under conditions imposed by the Communist regime.
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
  • Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań – Wydział Wyznania Rzymskokatolickiego.
  • Archiwum Domu Rekolekcyjnego KEP „Księżówka”.
  • Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.
  • Kołodziejek H., Sytuacja prawna nieruchomości kościelnych na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1971, ,,Przegląd Zachodniopomorski” (1988), nr 1–2, s. 71–91.
  • Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
  • Mirek A., Ustawa o przejęciu dóbr martwej ręki – zamach na życie zakonne w Polsce?, ,,Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (2003), z. 1, s. 168–179.
  • Misztal H., Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996.
  • Szaryk S., Sprawy majątkowe Kościoła, w: W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski (red.), Kościół i religijność Polaków 1945–1999, Warszawa 2000, s. 101–106.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a93068c-1415-44ec-8110-8d2629855eb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.