PL EN


2012 | 1(9) | 253-264
Article title

Kulturowe uwarunkowania nazw alkoholowych napojów mieszanych sprzed roku 1989 i po nim w perspektywie kognitywno-stylistycznej

Content
Title variants
EN
Cultural Establishments of the Names of Alcoholic Drinks Before and After 1989 in a Cognitive-Stylistics Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Research on the names of mixed alcoholic drinks was inspired by the conviction that they were an important part of the code of culture. It is due to this code that a nation or a society can communicate or create its own identity. In the beginning of the article the position of alcoholic drinks in Polish customs from Middle Ages till contemporary times was shortly discussed. The author analyzed the names of the drinks that she classified as the ‘creative’ ones, with evident authorship. Four hundred names of drinks listed in a handbook written by Polish authors (Brodziński, Brodzińska 1993) and names of drinks that appear in the menu of 50 contemporary pubs, clubs and restaurants from different areas of Poland have been analyzed in the article. The attempt to create a typology of such names led to discover-ing structural metaphors that inspired particular names.
Year
Issue
Pages
253-264
Physical description
Contributors
References
 • Bockenheim K., 1999, Przy polskim stole, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Breza E.,1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), w: Rzetelska-Feleszko E., red., Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 • Brodziński W., Brodzińska H., 1983, Coctaile i napoje mieszane, Warszawa: „Warta”.
 • Czekalski T., 2004, Czasy współczesne, w: Chwalba A., red., Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ferenc M., 2004, Czasy nowożytne, w: Chwalba A., red., Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stoličná R., Dróżdż A., red., 2010, Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, Cieszyn – Katowice – Brno: Uniwersytet Śląski.
 • Kaleta Z., 1998, Teoria nazw własnych, w: Rzetelska-Feleszko E., red., Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 • Kałwa D., 2004, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, w: Chwalba A., red., Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Korczak L., 2004, Wieki średnie, w: Chwalba A., red., Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lakoff G., Johnson M., 2011, Metafory w naszym życiu, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Skowronek K., Rutkowski M., 2004, Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków: „Lexis”.
 • Mosiołek-Kłosińska K., 2000, Polskie słownictwo okresu 1989–1999 na tle współczesnych znaczeń kulturowych, w: Mazur J., red., Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nowicki Z., 1991, Alkoholowe napoje mieszane, Warszawa: Wydawnictwo Watra.
 • Skubalanka T., 2000, Zmienność współczesnego słownictwa polskiego (na przykładzie słownictwa mody i kuchni), w: Mazur J., red., Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sujkowska-Sobisz K, 2005, Mechanizmy perswazji pośredniej w tekstach media relations, „Stylistyka” XIV, (Opole).
 • Witaszek-Samborska M., 2005, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Wyrwas K., Sujkowska-Sobisz K., 2005, Mały słownik terminów teorii tekstu, Warszawa: „Rytm”.
 • Zgółkowa H., Szymoniak K., 1988, Prowokacja w nazwie, w: Holma E., red., Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a97e303-bab9-421a-ab00-019872124dca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.