PL EN


2018 | 72 | 1-2(320-321) | 396-401
Article title

Niecała. Rena Targońska

Title variants
EN
Niecała. Rena Targońska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst poświęcony scenografce i kostiumolożce Teresie Targońskiej składa się z dwóch części. Noty biograficznej obejmującej najważniejsze wydarzenia z jej drogi artystycznej, oraz krótkiego eseju będącego próbą charakterystyki tej postaci, dokonanej na podstawie wypowiedzi jej współpracowników i przyjaciół (m.in. Elżbiety Rzewuskiej, Władysławy Zossel-Wojtysiak, Włodzimierza Staniewskiego, Jana Bernada) oraz wspomnień autorów. Jednym z głównych wątków są jej bliskie i wieloletnie relacje z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, ale również intensywna praca w teatrach w całej Polsce, zarówno dramatycznych, jak i lalkowych, a także formacjach działających poza sferą instytucji repertuarowych.
EN
This text, dedicated to Teresa Targońska, stage and costume designer, is composed of two parts: a biographical note encompassing the most significant events from her path as an artist and a brief essay endeavouring to characterise Rena upon the basis of statements made by her co-workers and friends (i.a. Elżbieta Rzewuska, Władysława Zossel-Wojtysiak, Włodzimierz Staniewski, and Jan Bernad) as well as the author’s reminiscences. One of the prime motifs are Rena’s close and years-long relations with the “Gardzienice” Centre for Theatre Practices, but also intense work in theatres all over Poland, both dramatic and puppet, as well as in formations outside the sphere of the repertory theatre.
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
396-401
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aa55dd7-2572-4988-bf89-4659f7d820ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.