PL EN


2017 | 17/1 | 299-310
Article title

The scope of the obligation to introduce remuneration regulations after the amendment to the Labor Code of the year 2016

Authors
Content
Title variants
PL
Zakres obowiązku ustalenia regulaminu wynagradzania po nowelizacji kodeksu pracy z 2016 r.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article deals with the amendment of the Labour Code of the year 2016 concerning the scope of the obligation to introduce remuneration regulations. An employer with fewer than 50 employees has been released from the obligation to issue remuneration regulations except when he employs at least 20 employees not covered by a collective labour agreement and the enterprise trade union requests the introduction of regulations. Article 772 of the Labour Code does not relate to specific issues concerning the trade union’s request for remuneration regulations, which may give rise to questions of interpretation. It may affect the practice of issuing remuneration regulations. One may also wonder whether the direction of the above changes is correct – the changes restrict the role of remuneration regulations in determining the conditions of remuneration whereas the interpretation of Art. 771 and 772 of the Labour Code and Art. 20 of the Constitution leads to the conclusion that the conditions of remuneration should be determined in the autonomous labour law created through dialogue between social partners.
PL
Dotychczas obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania spoczywał na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 20 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy. Nowelizacja kodeksu pracy z 2016 r. ograniczyła zakres tego obowiązku do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników nieobjętych układem lub od 20 do 49 takich pracowników, jeżeli działa u niego zakładowa organizacja związkowa i występuje z wnioskiem o wydanie regulaminu. Przepisy kodeksu pracy nie regulują kwestii szczegółowych dotyczących wskazanego wniosku, co może powodować wątpliwości interpretacyjne, a te z kolei mogą wpływać negatywnie na praktykę ustalania regulaminu. Oceniając kierunek przeprowadzonych zmian, należy zauważyć, że pomniejszają one znaczenie regulaminu wynagradzania, podczas gdy analiza przepisów art. 771 i 772 k.p. oraz art. 20 Konstytucji skłania do twierdzenia, iż warunki płacy powinny być ustalane w autonomicznym prawie pracy, najlepiej tworzonym w drodze dialogu partnerów społecznych.
Year
Volume
Pages
299-310
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Florek L., Obowiązek wydania regulaminu wynagradzania, PiZS 2015, nr 3.
 • Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin pracy, Bydgoszcz 1996.
 • Hajn Z., Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy, PiZS 2000, nr 10.
 • Piątkowski J., [in:] Kodeks pracy. Komentarz, ed. K.W. Baran, Warsaw 2016.
 • Piątkowski J., Przedstawicielstwo związkowe jako podmiot zakładowego dialogu społecznego, [w:] Zakładowy dialog społeczny, ed. J. Stelina, Warsaw 2014.
 • Rączka K., [in:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warsaw 2014.
 • Rączka K., Sytuacja małych pracodawców w prawie pracy, PiZS 1999, no. 9.
 • Rutkowska B., Stabilność regulaminowych warunków wynagradzania za pracę, [in:] Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, ed. M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska, Toruń 2017.
 • Salwa Z., Kodeks pracy po nowelizacji. Komentarz, Bydgoszcz 1997.
 • Stelina J., Związki zawodowe w systemie zbiorowej reprezentacji zatrudnionych – stan obecny i kierunki zmian, [in:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, ed. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska i J. Stelina, Gdańsk 2010.
 • Uziak W., Akty zakładowe jako źródło ustaleń płacowych, [in:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, ed. M. Seweryński and J. Stelina, Gdańsk 2012.
 • Wagner B., [in:] Kodeks pracy. Komentarz, ed. L. Florek, Warsaw 2011.
 • Włodarczyk M., [in:] Zarys systemu prawa pracy, vol. I: Część ogólna prawa pracy, ed. K.W. Baran, Warsaw 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aa860f3-db84-4a83-ba62-013398bf55c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.