PL EN


2017 | 108 | 1 | 195-199
Article title

Historia intelektualna współczesności. O „Czytaniu Brzozowskiego” Marty Wyki. Rec.: Marta Wyka, Czytanie Brzozowskiego. (Kraków 2012). „Krytyka XX i XXI Wieku”

Title variants
EN
Modern Intellectual History. On Marta Wyka’s “Czytanie Brzozowskiego” (“Reading Brzozowski”). Review: Marta Wyka, Czytanie Brzozowskiego. (Kraków 2012). „Krytyka XX i XXI Wieku”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia książkę Marty Wyki poświęconą twórczości powieściowej, krytycznoliterackiej i filozoficznej Stanisława Brzozowskiego. Artykuły tej autorki w nowy sposób usytuowały pisarza w kulturze Młodej Polski, a zarazem przedstawiły Brzozowskiego widzenie problematyki nowoczesności, które stoi w opozycji wobec dominujących obecnie sposobów postrzegania tej formacji w polskich badaniach literackich. Szczególną wartość książki Wyki stanowi fakt, że publikacja ta jest wyjątkowym świadectwem stylu odbioru tekstów Brzozowskiego, który zawsze angażował swoich czytelników w historię intelektualną ich współczesności.
EN
The review discusses Marta Wyka’s book on Stanisław Brzozowski’s novelistic, literary critical and philosophical creativity. Wyka’s monograph and articles give the writer a new place in Young Poland culture and present Brzozowski’s outlook on modernity problems which stands in opposition to the presently dominating views on this formation in Polish literary research. Special value of the book is the fact that it is exceptional evidence of the reception styles of texts by Brzozowski who constantly engaged his readers into intellectual history of their modern times.
Year
Volume
108
Issue
1
Pages
195-199
Physical description
Dates
printed
2017-03-24
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aac81a9-9e85-4409-8f3d-5cdaea794352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.